Konference Moderní technologie v lázeňství

20.03.2024

Konference Moderní technologie v lázeňství 2.0 se uskuteční 15. dubna 2024 v Císařských lázních v Karlových Varech.

Záštitu nad konferencí, kterou organizujeme společně s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, udělili ministryně pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helena Langšádlová, hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek a primátorka statutárního města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.

Konference Moderní technologie v lázeňství je klíčovým fórem pro oboustranný transfer znalostí a technologií a sdílení nejnovějších trendů a inovací v lázeňství a balneologii, včetně digitalizace, umělé inteligence, telemedicíny a moderních zdravotních aplikací. Jedním z hlavních cílů konference je propojit výzkumné organizace, inovační firmy, univerzity, lázeňská zařízení a studenty, kteří hledají uplatnění svého potenciálu v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Naše konference je více než jen výměna informací, je to setkání myslí, inspirace a spolupráce.

Konference je zařazena mezi vzdělávací akce České lékařské komory. Účast je zcela zdarma.

Kapacita sálu je omezená, prosíme o případnou registraci do 10.04.2024 prostřednictvím registračního formuláře nebo na adrese https://www.i-lab.cz/event/2-rocnik-konference-moderni-technologie-v-lazenstvi/ .