Konference: Obchodně ekonomická dimenze Východního partnerství

18.05.2018

Hospodářské komory České republiky dovoluji pozvat na konferenci „Obchodně ekonomická dimenze Východního partnerství„, jež se uskuteční dne 1. 6. 2018 od 9:30 v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (Na Františku 32).

Akce bude slavnostně zahájena ministrem průmyslu a obchodu české republiky panem Tomášem Hünerem, přičemž následně vystoupí se svými úvodními slovy velvyslanci Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavské republiky a Ukrajiny. Další program bude rozdělen do dvou panelů zaměřených po řadě na ekonomickou integraci a konvergenci s evropskými politikami a na úspěšné případy společností působících v zemích Východního partnerství.

Bližší informace o akci naleznete v přiložené pozvánce a v předběžném programu.

V případě Vašeho zájmu účasti se, prosím, zaregistrujte na e-mailové adrese: mullerova1@komora.cz, a to nejpozději do 30. 5. 2018.