Kraj jedná s investorem Accolade, rád by revitalizoval území

24.02.2021

O budoucím rozvoji svých aktivit v Karlovarském kraji jednali se zástupci Karlovarského kraje představitelé investiční skupiny Accolade. Ta už řadu let investuje do moderních průmyslových parků.

V Chebu rozvinula jeden z nejlépe hodnocených komplexů pro moderní podnikání ve střední Evropě a v loňském roce revitalizovala také první část brownfieldu bývalých chebských strojíren.

Společného jednání s šéfem a spolumajitelem Accolade Milanem Kratinou a předsedou Krajské hospodářské komory Tomášem Lindou se zúčastnil hejtman Petr Kulhánek, náměstek hejtmana Vojtěch Franta a krajský radní Patrik Pizinger. „Jsme rádi, že skupina Accolade vnímá Karlovarský kraj jako území s velkým potenciálem pro uskutečnění jejich aktivit zaměřených nejen na přípravu a nabídku průmyslových budov, ale i na využití brownfieldů a na technologie šetrné k životnímu prostředí. A mimo jiné právě v oblasti revitalizace nevyužívaných území nám Accolade může pomoci,“ upřesnil hejtman Petr Kulhánek.

„Na Karlovarsku investujeme už více než šest let a za tu dobu se kraj neskutečně posunul. Troufám si říci, že dnes patří mezi jedny z nejatraktivnějších lokalit pro rozvoj byznysu v celé střední Evropě. Do budoucna bude potřebná další míra transformace tradičního průmyslu a poslední měsíce ukázaly, že právě infrastruktura pro moderní podnikání bude v tomto procesu hrát významnou roli. My jsme připraveni se na budoucích změnách podílet a společně se zástupci Karlovarského kraje vytvořit kvalitní podmínky pro rozvoj a ekonomický růst lokality, a to i v kontextu současné krize. Jen v tomto roce chystáme navazující investice za více než miliardu korun,“ uvedl Milan Kratina, CEO skupiny Accolade, která kromě Chebska působí také na Karlovarsku a v budoucnu se chce podílet i na regeneraci ploch na Sokolovsku.

Kraj se chystá na zásadní proces transformace související s útlumem těžby a s orientací na nová odvětví i pracovní příležitosti. „Kraj potřebuje významné partnery pro přípravu řady transformačních projektů, které by právě mohly generovat nová pracovní místa. A nejde jen o energetiku a oběhové hospodářství, ale i digitalizaci regionu a zelenou ekonomiku,“ uvedl náměstek hejtmana Vojtěch Franta. Podle krajského radního Patrika Pizingera bude spolupráci zapotřebí úzce navázat na potřeby měst a jejich rozvojové plány. „Máme šanci, kterou jsme v historii nikdy nedostali. Do našeho kraje mohou v rámci transformace přijít miliardy korun z evropských fondů. Jenže to samo o sobě nestačí, musíme je také umět rychle a efektivně využít. A právě spolupráce se strategickými partnery je jednou z cest, jak toho dosáhnout,“ dodal Patrik Pizinger.

Podmínkou toho, aby kraj byl zajímavý i pro budoucí investory, je z pohledu zástupců skupiny Accolade kvalitní dopravní dostupnost. Ať už jde o dostavbu D6 směrem na Prahu, či propojení této dálnice s A93 v Německu. Předseda Krajské hospodářské komory Tomáš Linda připomněl také možnost rozšíření nákladní železniční dopravy z Chebu do SRN a nutnost intenzivní přeshraniční spolupráce s Bavorskem a Saskem na společných projektech.