Krajská exportní konference v Plzni

25.10.2019

V letošním roce se opět uskuteční série Krajských exportních konferencí, kde ve dvou panelech.

I. panel: PŘEDEXPORTNÍ ROZHODOVÁNÍ

II. panel: PODMÍNKY PRO EXPORT

Vystoupí prominentní řečníci z řad partnerů projektu, tedy Hospodářské komory ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, Československé obchodní banky, České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. Ti budou odpovídat na otázky spadající do oblastí: KAM CHCI VYVÁŽET (identifikace trhu), CO CHCI VYVÁŽET (identifikace exportní transakce), KOMU CHCI PRODÁVAT (identifikace odběratele), POKRYTÍ RIZIKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY A FINANCOVÁNÍ.

Novinkou letošního ročníku bude mimo jiné představení tzv. Krajského exportního specialisty (zkráceně KES), který bude nově působit v daném kraji.

Hlavní témata setkání:

  • Identifikace perspektivního trhu a průběh exportní transakce
  • Identifikace partnera na cílovém trhu
  • Nástroje exportního financování pro daný cílový trh
  • Pojištění exportu, nástroje na zajištění exportní transakce

Termín: 13 listopad 2019
Čas: 10:00 – 13:00
Místo: Vědeckotechnický park Plzeň, Teslo 1202/3

Bližší informace