Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje představuje své členy – Accolade

22.01.2021

Accolade je společností poskytující prvotřídní infrastrukturu pro podnikání v Evropě. Nejčastěji pro nájemce světových značek z oblastí e-commerce, logistiky a zpracovatelského průmyslu. V České republice, Polsku, Německu a na Slovensku vlastní síť 32 moderní industriálních parků s certifikací udržitelnosti BREEAM nebo DGNB zaručující šetrný přístup k životnímu prostředí.

CEO a zakladatele Accolade, pana Milana Kratiny, jsme se zeptali:

Jak jste se dostal k podnikání?

Díky svému působení na CzechInvestu a ve VGP jsem získal vlastní pohled na trh s průmyslovými zónami a průmyslovými nemovitostmi. V roce 2011 jsem založil Accolade, zaměřoval jsem se na přípravu pozemků pro průmysl, logistiku a e-commerce jak v již známých lokalitách, tak na nových trzích, ve které jsem věřil. Náš chebský park je výsledkem této strategie. I díky němu se Accolade změnil v jednoho z největších vlastníků průmyslových parků v regionu střední a východní Evropy.

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?

Samozřejmě se chceme rozumně rozvíjet a růst. Nyní působíme v šesti evropských zemích a naše portfolio se může pochlubit moderními halami té nejvyšší kvality s velkou mírou šetrnosti k životnímu prostředí. Plánujeme samozřejmě i další expanze, ať už v rámci stávajících lokalit, případně zcela nových trhů. Naším cílem je nejen budovat zcela nové projekty, ale také investovat do revitalizace zanedbaných průmyslových areálů, kterých je už dnes v našem portfoliu 36 %. Přestože stavět na brownfieldových plochách je v mnohých ohledech komplikovanější než výstavba nových projektů na zelené louce, věříme, že právě v nich je budoucnost moderních průmyslových parků. Zároveň je naším cílem i nadále přinášet investorům fondu Accolade dlouhodobě stabilní výnos a společně s nimi se podílet na udržitelné budoucnosti evropského podnikání. I díky jejich důvěře můžeme rozvíjet naše podnikání.

Na co jste při svém podnikání opravdu hrdí?

Jsme oborovým lídrem v udržitelnosti a odpovědném přístupu ke světu kolem nás. Vytváříme evropské portfolio moderních průmyslových parků šetrných k životnímu prostředí s vysokým podílem revitalizovaných brownfieldů a v zahraničí uznávanou certifikací BREEAM. Ve svém portfoliu se můžeme, díky investici v chebských strojírnách, pochlubit také oceněním „Nejzelenější industriální budova na světě“. Zároveň nás těší, že umíme kvalifikovaným investorům prostřednictvím našeho fondu přinášet dlouhodobě stabilní zhodnocení jejich investic. Jsme hrdí, že jsme se jako společnost začínající v malé zemi v srdci Evropy dokázali vypracovat na úroveň velkých společností ze zahraničí a máme možnost vlastnit a dlouhodobě pronajímat průmyslové budovy renomovaným lídrům z oblastí e‑commerce, logistiky a lehké výroby přesně dle jejich potřeb. My jsme šli do plných, do trhu, který už byl stabilizovaný. Působili na něm významní světoví hráči, a přesto jsme se dokázali prosadit.

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?

Do velké míry nás ovlivňuje a omezuje zdlouhavé povolování v rámci stavebního řízení, ve kterém Česká republika, podle posledního žebříčku Světové banky, skončila ve srovnání 190 zemí až na neuvěřitelné 157. příčce. Spolu s dalšími podnikateli tedy čekáme na jakékoliv změny, které mohou celou anabázi pomoci urychlit a zjednodušit.  Ideálním stavem by měla být legislativa, která zajistí všem dostatečnou právní jistotu. Kdy se všechna zásadní rozhodnutí budou činit při tvorbě územních plánů, územní řízení a stavební řízení by pak měly být jedno řízení, kde už půjde opravdu jen o to, zda je projekt v souladu s územním plánem či nikoliv. Můžeme si vzít příklad z okolních zemí, kde je schvalování daleko rychlejší. Územní plán je daný a zákonodárce tedy počítá s tím, že se v určité lokalitě může stavět. V Čechách máme navíc mezistupeň zvaný územní rozhodnutí. Abychom mohli ostatním zemím konkurovat, musíme spekulativně žádat o územní rozhodnutí na průmyslové haly v okamžiku, kdy ještě nevíme, kdo bude nájemcem. Papírování musíme dělat napřed, abychom vyrovnali to, co je například v Německu dané již samotným územním plánem. Další problém je v tom, že připomínkovat řízení může veřejnost v celém jeho průběhu. A tyto připomínky mohou zastavit jakýkoliv projekt i těsně před schválením. Doba potřebná k získání povolení se pak prodlužuje na roky. Ve srovnání např. s Německem nebo Polskem a dalšími 150 zeměmi světa nám v tomto opravdu ujel vlak.

Podporujete aktivně kulturně-společenský život v regionu? – nepovinná otázka

Společenská odpovědnost je součástí naší firemní kultury. Dlouhodobě se zaměřujeme na podporu dobročinných projektů a organizací a také společenských a kulturních aktivit. V lokalitách, kde působíme, spolupracujeme s městskými samosprávami a podporujeme občanskou vybavenost a místní rozvoj.  Naším cílem je být odpovědným partnerem, dobrým sousedem a celkově vytvářet z regionů, kde působíme, lepší místo pro život.