Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje představuje své členy: AD4NET s.r.o.

01.06.2023

Společnost AD4NET nabízí řešení pro tvorbu, kontrolu a dokončování digitální i tiskové reklamy. Optimalizuje pracnou manipulaci s reklamou s vysoce kvalitním výstupem. Specializuje se na digitální reklamní produkty a standardizované služby. Nabízí řešení v oblasti kategorizace online reklamy i komplexního zpracování reklamních dat, provádí digitální sazbu, SEO optimalizaci, tvorbu PR článků na zadané téma, přepisuje dopisy redakcím, sbírá a shrnuje sportovní výsledky.

„Jsme flexibilní s dlouholetými zkušenostmi, jsme součástí koncernu markt.gruppe, předního poskytovatele produktů digitální reklamy v regionu DACH.“ představuje společnost v krátkosti na úvod její jednatel Ing. Tomáše Peták.

Jak jste se dostal/a k podnikání?

V poradenství pro podnikání podnikám již řadu let. Zpočátku jako „přivýdělek“ k manažerské činnosti. Teprve po odchodu z korporátu v roce 2018 ,jsem se začal intenzivněji zajímat o interim management, který poskytuji majitelům firem v problémech s důrazem na krizové řízení a poradenství pro opětovný vzestup podniků a poradenství a řízení v oblasti SCM (Supply Chain Management) a odbytu.

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?

Rád bych dotáhl restrukturalizaci  firmy AD4NET s.r.o. , kterou se zabývám od listopadu 2022. Ještě nikdy jsem se ani já, ani mí spolupracovníci z daňového a právního prostředí, nesetkali s tak zanedbanou a ekonomicky „vytěženou“ firmou. Mám plán, jak s pomocí nových majitelů, dostat AD4NET na pozici lídra oboru nejen v regionu DACH, ale nabídnout služby i v ČR a případně v dalších zemích.

V osobní rovině doufám, že po úspěšném zvládnutí restrukturalizace a restartu podnikání společnosti AD4NET, buďto zde nebo jinde zakotvím v managementu natrvalo, do důchodu, tak  abych mohl  předávat své zkušenosti. Nebráním se však ani dalším výzvám v oblasti krizového řízení a interim managmentu.

Na co jste při svém podnikání opravdu hrdí?

Já jsem vždy nejvíce hrdý na své spolupracovnice a spolupracovníky. Bez dobrého, loajálního a motivovaného týmu nelze nikdy firmu ani zachránit, a ani vytáhnout dál.

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?

Nevidím  žádná  jiná trápení, než obecný povzdech nad tím, jak se  vývoj  celého našeho státu po  předchozí krizi (2008-2009) v podstatě zabrzdil a řada procesů a podnikatelské, právní i politické prostředí se jakoby vrací zpět do devadesátek.