Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje představuje své členy: Jazyková škola «Ahoj!Student»

28.06.2021

Firma Jazyková škola «Ahoj!Student» se zabývá výukou češtiny pro cizince a výukou ruštiny pro česky mluvící zájemce.

Jednatele/jednatelky společnosti, paní Ing. Ekateriny Zverevy, jsme se zeptali:

Jak jste se dostala k podnikání?

Přijela jsem do Prahy z Moskvy v roce 2014, vystudovala jsem roční kurz češtiny na Vysoké škole ekonomické, absolvovala jsem magisterský program na Vysoké škole obchodní v Praze, pak jsem otevřela svou jazykovou školu na Žižkově a od té doby učím češtinu ruskojazyčné cizince, kteří stejně jako já přijeli do České republiky ze zemí bývalého Sovětského svazu studovat, žít a pracovat.

Myšlenka uskutečnit svůj dávný sen a otevřít jazykovou školu se zrodila, když jsem psala diplomovou práci na Vysoké škola obchodní v Praze.

Byznysplán budoucí jazykové školy mi pomohla napsat vedoucí mé diplomové práce. Když jsem obhajovala svou diplomovou práci, v mojí jazykové škole se již učili cizinci.

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?

Před pandemii jsem měla učebnu v Praze na Žižkově. Pak jsme skoro rok pracovali online. Na podzim bych chtěla znovu otevřít učebnu v Praze a v nějakém dalším městě, třeba v Plzni – tam, kde jsou firmy, které zaměstnávají rusky mluvící cizince a kde je potřeba výuky češtiny pro cizince.

Na co jste při svém podnikání opravdu hrdá?

Většina studentů, kteří studují jazyk v mé jazykové škole s legračním názvem „Ahoj!Student“, přijela ze zemí bývalého Sovětského svazu – Ukrajiny, Ruska a Kazachstánu. Ti, kdo přijíždějí ze zemí bývalého Sovětského svazu, pracují v Praze v různých oblastech: jako manažeři – například v marketingu; advokáti, zaměstnanci bank, novináři, překladatelé, středoškolští odborníci. Mnozí pracují na smlouvu v mezinárodních společnostech, někdo pracuje v cestovním ruchu, v obchodech, salónech krásy, ve stavebnictví. Většina mých studentů, kteří přijedou ze zemí bývalého Sovětského svazu, mají skutečně velmi silnou touhu se integrovat do české společnosti, asimilovat se, proto se svědomitě učí český jazyk, mají velmi silnou motivaci.

Do školy chodí i věkově starší studenti (starší 60 let), tato kategorie posluchačů žije v České republice více jak 10 let, již dávno mají povolení k trvalému pobytu nebo české občanství, avšak mají problémy s češtinou, jejich znalost je prakticky nulová. Důvodem je to, že člověk nepotřebuje práci (protože je v důchodu) a komunikuje jen v ruskojazyčné komunitě, se svými přáteli a známými.

Na začátku každého ročníku říkám studentům: nebojte se mluvit v českém prostředí. Naše škola, naši učitelé jsou zde pro to, abyste se naučili mluvit v každodenních situacích – v bance, v poliklinice, v obchodě, na policii. Když vyjdete ze třídy, jděte a nebojte se mluvit.

Znalost českého jazyka, byť jen na základní úrovni, je nezbytnou podmínkou pro pohodlný život v České republice. Ani jednu záležitost nelze vyřešit bez znalosti českého jazyka – nebo si budete s sebou muset všude brát tlumočníka. Pro cizince je to těžké. Víte, jakou frázi vnímá cizinec nejcitlivěji? “Nerozumím Vám”. Protože znamená, že druhá strana jako by nechtěla porozumět, jako by se bránila dialogu. Ale když vycházím ze své vlastní praxe, mohu říci: pokud se obě strany chtějí domluvit, vždy se to podaří.

V rozhovoru je důležité, aby cizinec nemlčel a druhá strana se ho snažila pochopit. A pokud mám zájem na výsledku dialogu, vždy mi porozumí. Právě proto jsem otevřela tuto školu – abych podpořila mezikulturní komunikaci, porozumění mezi ruskojazyčnými a českojazyčnými občany v České republice. Vždyť porozumění bude nakonec užitečné pro obě strany.

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?

Podmínky pro podnikaní v České republice jsou opravdu vynikající. Trápí jen to, že kvůli pandemii jsem musela skoro na rok uzavřít svou učebnu v Praze, ale pevně doufám, že se mi podařit nejen ji otevřít znovu, ale i expandovat do dalších měst v České republice – tam, kde je potřeba výuky češtiny pro cizince a ruštiny pro česky mluvící zájemce.

Podporujete aktivně kulturně-společenský život v regionu?

Do Karlových Varů jsem přestěhovala z Prahy v srpnu 2020. Ráda bych tady otevřela malou pobočku své školy se záměrem na výuky češtiny pro cizince a na výuku ruštiny pro česky mluvící zájemce z Karlovarského regionu.