Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje představuje své členy – PREVENT s.r.o.

22.06.2021

Společnost PREVENT s.r.o. se zabývá:

  • poradenstvím v oblastech bezpečnosti práce, požární ochrany a pracovnělékařských služeb,
  • vývojem a poskytováním vzdělávacích platforem (tzv. e-learning) včetně vzdělávacího obsahu (zákonné kurzy, firemní vzdělávání aj.),
  • vývojem a poskytováním platformy pro správu pracovnělékařských prohlídek.

Jednatele společnosti, pana Miroslava Hese, jsme se zeptali:

Jak jste se dostal/a k podnikání?

To je dlouhá historie. Ač jsem vzděláním programátor, nastoupil jsem po základní vojenské službě (mimochodem také v Aši a Chebu) k Hasičskému záchrannému sboru v Praze coby řadový hasič. Časem jsem se posunul na pozici velitele družstva, i díky čistě privátnímu zájmu o téma požární bezpečnosti, a odtud byl už jen malý kousek k dalšímu studiu v oboru a prvním krůčkům po druhé straně barikády.

Ve volném čase jsem se začal věnovat požární prevenci v organizacích coby OSVČ. Během krátké doby jsem měl ale tolik práce, že bylo nutné přibrat prvního kolegu. A tak jsem učinil své nejlepší „podnikatelské rozhodnutí“ a domluvil se na spolupráci se svým mladším bratrem Janem, který v té době dokončoval studia na VŠE v Praze. Od roku 1995 tedy řídíme, vyvíjíme i směřujeme naši rodinnou firmu společně.

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?

Naše plány úzce souvisí s rozvojem našeho oboru podnikání. Začínali jsme s poskytováním služeb v oblasti požární bezpečnosti, velmi záhy přidali do portofolia služeb i obor bezpečnosti práce a pracovnělékařských služeb. S rozvojem technologií a potřeb našich klientů jsme oprášili vědomosti  nabyté za školních let a vrhli se do vývoje a online aplikací. Nejprve jsme se zaměřili na poskytování zákonných školení, v současné době už dokáží naše aplikace obsloužit téměř všechny požadavky našich klientů na komplexní firemní vzdělávání.

A to je právě téma, na které se v současné době asi nejvíce zaměřujeme – rádi bychom z předchozí věty odstranili slůvko „téměř“ 🙂 Asi se nám to nikdy nepodaří, neboť naše nápady, klienti i tzv. obecně platné „best practises“ nás neustále motivují k dalším a dalším inovacím, ale i cesta může být cílem…

Na co jste při svém podnikání opravdu hrdí?

Kdo by nebyl hrdý na první místo. Patříme mezi tři společnosti, které v ČR začaly s vývojem a poskytováním online vzdělávacích platforem, a byli jsme úplně první (a hodně dlouho jediní), kdo zavedl e-learning do oblasti zákonných školení. Bylo to v lednu roku 2002 po ultra rychlém tříměsíčním vývoji vlastní e-learningové aplikace s názvem INSTRUCTOR.

A byl bych špatný šéf, kdybych nebyl hrdý na naše zaměstnance. Máme skvělý tým kolegů, odborně velice zdatných, spolehlivých a zodpovědných, a to jak v poradenské oblasti, tak v oblasti vývoje a distribuce našich online platforem, v našich ordinacích i v backoffice. 

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?

Nepřehledná legislativa, jednoznačně. Ať už se to týká oborů našeho podnikání, či samotného fungování naší společnosti, velice bychom ocenili jednoznačnou a logickou legislativu, která jasně vymezí mantinely a stanoví požadavky i práva. Bez nutnosti judikátů, právních výkladů, neustálých úprav a oprav, případně oprav samotných oprav. Méně je někdy více…

A využiji příležitosti, abych si taky trochu postěžoval na nedokonalou ochranu autorských práv. Zejména v oblastech e-learningu a poskytování vzdělávacího obsahu se s tím setkáváme poměrně často (budu konkrétní – mám na mysli krádež obsahu a know-how) a náš jediný pokus o soudní rozhodnutí dopadl s odřenýma ušima „fifty-fifty“, což nám přijde krajně nefér. Když vám ukradnu z auta dvě kola, těžko po mně bude někdo chtít, abych vrátil jen jedno…