Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje představuje své členy

20.01.2020

Pan Ing. Tomáš Peták je úspěšný manažer, který se rozhodl nevyslyšet volání nabídek z Prahy, ale zůstal věrný karlovarskému regionu. V minulosti prošel několika významnými regionálními výrobními podniky (např. Tekaz s.r.o, Prefa-beton Cheb s.r.o., LUKAS CZ s.r.o., STAX Metal Fibers s.r.o.). V roce 2018 se rozhodl, vedle vedení cizích firem, také zkusit štěstí jako nezávislý konzultant a školitel.

Jak jste se dostal/a k podnikání?

Lákalo mě, využít zkušenosti nabyté ve vedení úspěšných regionálních výrobních firem, kde jsem vždy zodpovídal za oblasti řízení lidských zdrojů, odbytu, skladování, nákupu a logistiky také jako konzultant pro další podniky. Je to spíše takové hobby než opravdové podnikání, neboť současně řídím výrobní závod STAX Metal Fibers s.r.o. v Dasnicích, dodavatele pro automotive. Lákalo mě prostředí logistiky, neboť jsem přesvědčen, že logistika je v globalizovaném světě klíčem pro úspěch každého podniku.

Co Vás na poradenství nejvíce nabíjí:

Samozřejmě je to interakce s. Interakce ve smyslu, že pokud někdo objedná poradce a školitele, musí se chtít také školit a nechat si poradit. Tragédií je, pokud si pozvete poradce nebo interim manažera a jako majitel firmy, nebo nadřízení manažer vlastně jeho pomoc nechcete, bojkotujete ji.  Bohužel to není výjimka. Stává se, že zahraniční podnik má pocit, že zde v Česku je třeba posunout podnik někým zvenčí o kus dál. Zdejší management, a to často ne ten tuzemský, ale dosazení anebo dojíždějící zahraniční manažeři torpédují rozhodnutí někoho ještě vyššího, neboť (oprávněně) cítí, že jejich služby jsou v ohrožení. Takže určitě miluji, pokud publikum reaguje, ptá se, diskutuje, naslouchá a chce opravdový posun podniku.

Jaké jsou Vaše podnikatelské plány do budoucna?

Protože jsem docela vytížení řízením výrobní firmy s velmi plochou organizační strukturou v odvětví, které zrovna nezažívá nejlepší časy, je pro mě poradenství a přednášková činnost jen doplňkem. Takže moc neplánuji (ač jinak ve svých poradenských činnostech plánování považuji za nutnost pro každý podnik).

Co vás nejvíce trápí při vašem podnikání?

Trápí mě obecně stav české společnosti. Je to zejména negace, negace a nepozitivní nálada mezi lidmi. Jsem přesvědčen, že i nám v nejchudším českém regionu se daří relativně dobře. Lidé jsou zde ale více jak jinde frustrovaní, negativističtí, závistiví a neagilní. Samozřejmě mě trápí, že český byrokratický stát nabobtnal do rozměrů, které nejsou ani pro informovaného smrtelníka již přehledné. Na vše, aby měl člověk externího poradce. Změť zákonů a protichůdných nařízení je jen odrazovým můstkem pro šikanu ze strany úřadů. Škoda, že nelze otočit kolo dějin v jednom segmentu a nevrátit se do časů C a K monarchie, kde byl pořádek, a přesto přehledná a jednoduchá pravidla, volnost podnikání a k tomu demokracie.

Podporujete aktivně kulturně-společenský život v regionu?

V tomto bodě musím sebekriticky poznamenat, že s výjimkou firem Tekaz a Prefa-beton Cheb, které aktivně jako české firmy podporovaly sport a kulturu, jsem pracoval v cizích firmách. A ty, ruku na srdce, sem přišly ušetřit, případně vydělat, ale ne rozdávat. Nejsou zde doma. Nemají až na výjimky v budgetu podporu kultury a sportu, nejsou zvyklé na český (ne)systém přerozdělování daní. Oni neví a netuší, že jejich daně jdou do jednoho pražského pytle. Myslí si, že tím, že někde jsou dostatečně podporují region již jen z obligatorních plateb. Je a bude to ještě boj. Je nutná celková přeměna struktury českých (v Česku sídlících) podniků. To ale záleží také na českých manažerech.

Takže se snažím z firem i osobně podporovat alespoň Hospic sv. Jiří v Chebu, ten považuji za velmi potřebný pro společnost.