Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje připravila seznam ideálních výjimek pro cesty do Německa 

01.10.2020

Od 25. září 2020 zařadilo Německo kvůli aktuální epidemiologické situaci mezi rizikové země také Českou republiku. To však přináší spoustu komplikací podnikatelům, ale i studentům a běžným občanům. Už v době, kdy toto opatření hrozilo, jednala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) o možných výjimkách, a to prostřednictvím hejtmana Karlovarského kraje Petra Kubise, Hospodářské komory České republiky a ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

„Naším cílem bylo vyvolat jednání kompetentních osob, které by vedlo ke zmírnění restriktivních opatření, jež měla následovat po zařazení České republiky na seznam rizikových zemí ze strany Spolkové republiky Německo. Myslím, že nakonec k projednávaným věcem přistoupili naši sousedé velmi rozumně,“ uvedl předseda představenstva KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA. „Zejména Bavorsko a Sasko, ale i další spolkové země, připravily spoustu výjimek, které například umožní nezbytně nutné a neodložitelné pracovní cesty (Bavorsko), přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů nebo vycestování osob se sociálními a osobními důvody,“ vysvětlil Linda a podotkl, že seznam výjimek, který dala dohromady KHK KK, by mohl pomoct i do budoucna při posuzování podobných situací.

Seznam výjimek, které připravila Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (první dvě jsou již s lehkými úpravami v platnosti, o ostatních se jedná):

​1. V​ýjimka​​ pro pendlery a osoby pečující o rodinné příslušníky.
2. Výjimk​a​ pro obchodní cesty s návratem do 24 hodin od překročení státní hranice, delší cesty za podmínky negativního testu.
3. Výjimka spočívající v možnosti využívání léčebných lázeňských zařízení v ČR​ pro občany SRN​.
4. Výjimka pro žáky a studenty, kteří jsou přihlášeni ke studiu v SRN, u nezletilých včetně doprovodu.
5. Výjimka pro majitele nemovitostí.
6. Výjimka pro malý příhraniční obchodní styk spočívající v možnosti překročit státní hranici občanům ČR i SRN s trvalým pobytem ​v ​okresech, které na sebe​ v rámci státní hranice​ navazují​. Podmínkou je návrat do 24 hodin od překročení státní hranice.

O výjimkách z opatření, které Německo zavádí kvůli koronavirové pandemii, jednal předseda představenstva KHK KK Mgr. Tomáš Linda, MBA a ředitel KHK KK Mgr. Stanislav Kříž také s Generální konzulkou České republiky v Drážďanech JUDr. Markétou Meissnerovou a Generální konzulkou České republiky v Mnichově Ing. Kristinou Larischovou. „Tématem číslo jedna byly samozřejmě výjimky z koronavirových opatření, které považujeme za důležité. Díky tomuto výjimečnému setkání jsme ale měli příležitost projednat i další důležité záležitosti, a to například uznávání vzdělání na obou stranách hranice. Mluvili jsme také o investicích, lázeňství, jazykovém vzdělávání nebo o využívání Česko-německého fondu budoucnosti,“ doplnil Stanislav Kříž.

O tom, že jednání s oběma konzulkami bylo velice úspěšné, jsme se přesvědčili hned v následujících dnech, kdy v nové vyhlášce Saské spolkové země platné od 1.10.2020 byly zohledněny a schváleny následující výjimky týkající se osob, které přijíždějí z rizikové oblasti a:

  • jejichž pobyt v Sasku trvá méně než 24 hodin, a to bez uvedení důvodu, je tedy možné do Saska jet i na turistický výlet, nákup apod.
  • které po omezený čas musí z nezbytných a neodkladných důvodů pobývat za účelem pracovním, lékařským nebo sociálním v Německu nebo v cizině
    Výjimka z povinnosti karantény/testu se vztahuje i na léčebné pobyty lázeňských pacientů. Musí se jednat o pobyt skutečně léčebný, potvrzený lékařem. Nikoliv pouze wellness. Léčebný pobyt je tedy možný i v délce např. 3 týdnů. pacientů v českých lázních.
  • které se v cizině zdržovaly méně než 48 hodin a jejichž pobyt v cizině nesloužil k soukromé účasti na kulturní, sportovní nebo společenské akci nebo jiné volnočasové organizované akci
    Je tedy možné např. navštívit přátele, nakoupit, jet na vlastní nemovitost atd.

Dále došlo k upřesnění, že mezi pendlery se počítají i osoby, které v Sasku v práci stráví více dní (např. od pondělí do pátku).