Krajská hospodářská komora organizuje akce pro kariérové poradce ze škol

13.12.2019

Jednou ze stěžejních oblastí, na kterou se zaměřuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, je podpora spolupráce zaměstnavatelů a škol, jejímž cílem je, aby školy vychovávali a vzdělávali zaměstnance, které potřebují místní firmy, v příslušných oborech a s příslušnými znalostmi. Proto jsme se rozhodli při KHK KK zřídit Kontaktní místo pro spolupráci zaměstnavatelů a škol, v rámci něhož organizujeme řadu akcí a aktivit pro školy a zaměstnavatele, jako např. exkurze žáků do firem, náborové dny zaměstnavatelů na školách, veletrhy pracovních příležitostí, zajišťujeme stáže a brigády studentům a pomáháme najít práci absolventům škol.

Kariéroví poradci jsou prostředníky v komunikaci mezi zaměstnavateli a žáky, proto jsme se rozhodli navázat s nimi kontakt a organizovat akce, které pro ně budou přínosné. V listopadu jsme uspořádali vzdělávací kurz Úvod do kariérového poradenství, po němž následoval v prosinci kurz „Kariérové poradenství v praxi pro pedagogické pracovníky.“ Do budoucna bychom rádi organizovali další akce především s vazbou na zaměstnavatele, jako např. setkání kariérních poradců s personalisty firem, workshopy se zaměstnavateli na téma správné vedení pracovních pohovorů a psaní životopisů, prezentace jednotlivých zaměstnavatelů pro kariérní poradce, exkurze kariérových poradců do firem nebo individuální mentoring kariérovému poradci přímo ve škole.

Ing. Lenka Mansfeldová Bílková