Krajská hospodářská komora předala hejtmance Karlovarského kraje a Hospodářské komoře ČR podněty ke změnám legislativy

21.08.2018

V rámci setkání podnikatelů realizovaných Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje vyvstaly náměty na legislativní změny, které se týkají zákoníku práce, daňové problematiky, nevymahatelnosti exekucí v zahraničí a další.

Tyto problémy vnímají podnikatelé jako zásadní pro konkurenceschopnost regionu v souvislosti s blízkostí hranic s Německem. Zpracované legislativní podněty byly projednány s tajemníkem Hospodářské komory České republiky a zároveň také zaslány na základě dohody na plenární schůzi předsedkyni Rady hospodářské a sociální dohody a hejtmance Karlovarského kraje Mgr. Janě Mračkové Vildumetzové, která je podnětům ze stany podnikatelů velice otevřená.

Krajská hospodářská komora bude usilovat o to, aby bylo o jednotlivých problémech dále diskutováno a zpracovány případné návrhy na legislativní změny.

Níže uvádíme přehled oblastí, kterými se Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje aktuálně v oblasti legislativních změn zabývá:

1. Exekuce ČR – SRN – nastavit vymahatelnost práva, občané s exekucí odcházejí pracovat do Německa, kde české právo v této oblasti není vymahatelné.

Níže je ke stažení materiál „Exekuce a insolvence z pohledu administrativní zátěže zaměstnavatelů a nejednoznačné legislativy“.

2. Zákoník práce – významný problém činí rigidita Zákoníku práce, zaměstnanci často nedodržují výpovědní lhůty, zaměstnavatelé mají nedostatečné nástroje k vymahatelnosti svých práv z pohledu Zákoníku práce, neexistuje propojení českého Zákoníku práce do EU. Východiskem k úpravě ZP může být porovnání právního stavu v ČR a SRN (např. pružnější pravidla pro zaměstnance), protože německý ZP vykazuje daleko pružnější pravidla, která pomáhají tamnímu trhu práce.

Níže je ke stažení materiál „Srovnání pracovněprávních předpisů týkajících se pracovních poměrů řidičů nákladních automobilů v SRN a ČR“ a ukázku německé pracovní smlouvy s českým překladem.

Další možné návrhy opatření jsou:
Zavést neukončený pracovní poměr v ČR – změna pravidel při vydávání zápočtových listů, (zaměstnanec nemůže pracovat v zahraničí, pokud nepředloží potvrzení o ukončení pracovního poměru, bylo by vhodné legislativní propojení se zahraničím).

3. Daňová problematika – ČR & zahraničí
• Kindergeld – příspěvek na dítě (velká motivace pro české občany pracovat v Německu), zavést v ČR podobný příspěvek.
Rozbor této problematiky připravujeme.
• Náklady na dopravu – chybí možnost efektivní kompenzace zaměstnavatele zaměstnanci (v SRN běžná praxe).
Rozbor této problematiky připravujeme
• Daňový systém a daňové odpočty – porovnání zdanění ČR & Německo
Rozbor zpracovaný daňovým poradcem je níže ke stažení.

4. Další témata
• Školský systém
• Sociální systém
• Úřad práce
• Pojištění odpovědnosti za škodu

Podrobnější popis problémů je níže ke stažení.