Letní dotační příležitosti pro firmy

29.06.2023

Seznam pěti nejzajímavějších dotačních výzev pro podnikatele, které budou spuštěny v letních měsících či stále běží.

Dotace na digitalizaci firmy – výzva Digitální a virtuální podnik – zaměřený na zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen MSP). Až 60 % způsobilých výdajů. Určeno například na logistické a skladové technologie, vnitropodnikovou konektivitu, kyberbezpečnost, BIM a CDE systémy, atd.

Již vyhlášeno, spuštění příjmu žádostí 3.7.2023 a poběží do 2.11.2023. Až deset možných míst realizace (pouze mimo hl.m.Prahu).

Dotace na energeticky úsporná opatření – výzva Úspory energie – snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů (FVE, nové energeticky méně náročné stroje, modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu, využití odpadní energie atd.).

Získat můžete od 500 tis. Kč až do 200 mil. Kč, až 65 % způsobilých výdajů.

Již běží příjem žádostí do 30.11.2023.

Dotace na opětovné využití surovin – výzva Cirkulární řešení v podnicích – pro efektivnější nakládání s druhotnými surovinami.

Na technologie k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu nebo z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu. A na technologie ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.

Snížení množství vstupů při výrobě.

Vyhlášení 1.8.2023 a příjem žádostí 15.8.2023.

Dotace na úsporu vody v podnicích – výzva Úspory vody – podpoří úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku.

Za pomocí zvýšením účinností rozvodů, dále v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity nebo úspora vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku, recyklací či cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.

Vyhlášení 1.8.2023 a příjem žádostí 15.8.2023.

Dotace na rekonstrukci a revitalizaci brownfieldů – dvě výzvy Dotace na rekonstrukci staveb a Dotace na demolici a výstavbu – určeno na velké projekty, dotace od 30 mil. Kč do 500 mil. Kč. Žadatelem může být právnická osoba, následné využití brownfieldu nepodnikatelského charakteru u první výzvy a převážně jiné než hospodářské využití i druhé výzvy. Následně musí vzniknout občanské vybavení pro širokou veřejnost (sport, kultura, vzdělávání, sociální služby, atd.).

Příjem žádostí v obou dotačních výzvách začne 3.7.2023 a skončí 31.8.2023.

Pokud byste rádi připravili pro svou firmu dotační projekt v jakékoli oblasti, ať už na úspory energií, vody, digitalizaci a mnohé další, neváhejte se obrátit na Komoru daňových poradců. Její členové z řad erudovaných a zkušených dotačních poradců Vám rádi poradí a pomohou. Pište na e-mail: mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo volejte na +420 774 874 603.