Makroekonomická mozaika: Silně rostoucí mzda určuje ekonomický výkon

05.09.2017

Dnešní ukazatele vývoje průměrné mzdy potvrdily, že tato veličina představuje v současnosti jeden ze zcela nejdůležitějších parametrů českého ekonomického vývoje, mající silný dopad na růst HDP i jeho strukturu v současném období. Toto období je na naše poměry charakterizováno velmi vysokým tempem růstu mezd; interpretace tohoto vývoje je pak velmi rozdílná.

Jeden názorový proud, k němuž se lze zřejmě přiřadit, hovoří o tom, že stávající mzdový růst již výrazně přesahuje jak aktuální ekonomickou výkonnost, tak především produktivitu; a může se naopak brzy stát překážkou pro další rozvoj. Opačný hlas však dodává, že mzdová konvergence vůči průměru EU je nejpomalejší se všech přizpůsobujících se veličin a mzdová diferenciace mezi západní a tuzemskou úrovní mezd je neodůvodněně vysoká. Růst mezd je podle tohoto názoru tak účinným nástrojem před výraznějším odchodem pracovníků do zahraničí, zvláště pak ve vybraných profesích.

V letošním druhém čtvrtletí rostla průměrná mzda nominálně o 7,6 % meziročně (reálně pak o 5,3 % meziročně), což v absolutním vyjádření činilo 29.346,- Kč. Za celé první pololetí letošního roku činil reálný mzdový růst 4,1 % meziročně. Silný mzdový růst se promítl též do slušných výsledků červencového maloobchodu, byť jejich růst nebyl nikterak raketový; dosáhl meziročně 4,6 %. Maloobchodní trh rostl v červenci zvláště v segmentu nepotravinářského zboží a aktivit spojených s volným časem, kulturou a zvláště pak v případě spotřební informační a komunikační techniky a oděvů.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)