Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví prezentovaná 19.11.2021

19.11.2021

Hospodářská komora přináší kompletní znění mimořádných opatření proti šíření onemocnění COVID-19, která byla dnes projednána na mimořádném jednání vlády:

• mimořádné opatření, které se dotýká především provozu obchodů a služeb s nabytím účinnosti od 22. listopadu 2021
• mimořádné opatření vztahující se k testování zaměstnanců (se splněním povinnosti nejpozději do 29. listopadu 2021