Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s nabytím účinnosti od 22.11.2021

05.11.2021

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zveřejňuje znění mimořádného opatření, kterým se Ministerstvo zdravotnictví chystá zavést nová protiepidemická opatření s účinností ode dne 22. listopadu 2021, jež se významně dotýkají zejména provozovatelů obchodu a služeb.