Na dalším videosetkání podnikatelů se řešila záchrana pracovních míst

15.04.2020

Program Antivirus určený na záchranu pracovních míst u zaměstnavatelů byl spuštěn 6. dubna. Administraci žádostí firem má na starost úřad práce, který byl přizván na včerejší videosetkání podnikatelů, aby předal potřebné informace a zodpověděl dotazy přítomných zástupců firem.

Řada dotazů směřovala ke správnému určení režimu podpory. „Režim A je určen pro zaměstnavatele, kteří nemohou přidělovat práci svým zaměstnancům v souvislosti s vydáním krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví, typicky v případě uzavření provozovny na základě nařízení vlády, a dále zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa. Režim B je určen pro ty zaměstnavatele, u kterých došlo ke snížení odbytu produkce, jsou postiženi nedostatkem vstupů, surovin a materiálu nebo došlo k nařízení karantény či péče o dítě u více než 30 procent zaměstnanců,“ informovala Mgr. Dagmar Benešová, ředitelka odboru zaměstnanosti karlovarské pobočky úřadu práce.

Zaměstnavatelé chtěli získat také odpovědi na dotazy určené spíše pro vládu či zákonodárce, jako například jestli bude program pokračovat i v období od května dále, protože řada firem očekává pokles odbytu a nedostatek práce pro své zaměstnance až v následujících měsících. Firmy by také uvítaly zálohy na mzdy předem, zejména ty působící v oblasti lázeňství a cestovního ruchu, kterým byly zastaveny jakékoliv příjmy rozhodnutím vlády ze dne na den a nemají na výplaty svých zaměstnanců. „Tyto podněty jsme shromáždily a předáme je k zodpovězení přes centrální komoru na Vládu ČR,“ uvedl místopředseda KHK KK Ing. Tomáš Musil, IEn.

Příspěvek z programu Antivirus se poskytuje výhradně na zaměstnance firem v pracovním poměru, kteří jsou v době, kdy zaměstnavatel podává vyúčtování, stále jeho zaměstnanci a nebyla jim ke dni podání tohoto vyúčtování dána výpověď, ani nejsou ve výpovědní době. Není určen pro pracovníky na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce ani pro jednatele firem, kteří vykonávají svoji činnost na základě smlouvy o výkonu funkce jednatele. Dotazy se týkaly také potřebných podkladů pro doložení poklesu zakázek. „V rámci podání žádosti ani vyúčtování není potřeba dokládat nic, ale pro případné kontroly musí mít zaměstnavatel připravené doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele,“ uvedla Mgr. Petra Dolejšová, vedoucí oddělení trhu práce.

Další videokonference se uskuteční v pátek 17.4.2020, tentokrát na téma „Jak získat finance pro zajištění cash flow v době koronavirové krize.“ „Na setkání jsou přizváni experti z Českomoravské záruční a rozvojové banky a Hospodářské komory ČR, kteří poradí, jak získat finance k provoznímu financování ze záručních programů Covid a představí další nástroje a opatření pomoci podnikatelům,“ informoval ředitel KHK KK Mgr. Stanislav Kříž.