Na setkání podnikatelů s hejtmankou probíhala živá diskuse

20.09.2019

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zorganizovala další setkání podnikatelů s hejtmankou 17.9. v hotelu Dvorana v Karlových Varech. Dvacítka podnikatelů přišla diskutovat s hejtmankou o problémech, které je pálí.

V úvodu hejtmanka informovala podnikatele o aktivitách svého týmu RE:START v oblasti dotací na nové technologie a rekonstrukci nemovitostí z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Tým RE:START se snaží vyjednávat pro místní podnikatele výhodnější podmínky s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). „V současné době ministerstvo uvažuje o vyhlášení výzvy nikoliv na poskytnutí klasické dotace, ale formou bezúročných úvěrů od Českomoravské záruční a rozvojové banky,“ sdělila hejtmanka přítomným zástupcům firem. Z diskuse podnikatelů vyplynulo, že by měli spíše zájem o klasické dotace. Ředitel KHK KK Stanislav Kříž přislíbil zjistit názor i od ostatních členů komory. Dále zazněl od přítomných podnikatelů požadavek na rozšíření oprávněných žadatelů o firmy nad 250 zaměstnanců a dopravce. Paní hejtmanka přislíbila veškeré požadavky a podněty projednat na MPO.

Dalším tématem v diskusi byla doprava. Hejtmanka předala přítomným dopravcům informace o plánovaném nákupu autobusů a následném vypsání výběrového řízení na dodavatele autobusové přepravy. Dále probíhala diskuse o stavu a opravách silnic na území kraje, o přípravě dálnice D6 a mýtném systému.

Živá debata pokračovala nad tématem školství. Hejtmanka informovala o své snaze zahájit v Chebu v prostorách Západočeské univerzity, fakulty ekonomické, činnost i fakulty zdravotnických studií a pedagogické fakulty. Slibuje si od toho řešení nedostatku fyzioterapeutů, záchranářů a kvalifikovaných učitelů na trhu práce v Karlovarském kraji. Dále pokračovala diskuse o středním školství a potřebě úpravy oborové struktury škol. Kristina Tomandlová podnikající v oblasti výroby oděvů, držitelka titulu Živnostník roku ČR 2018, uvedla, že na žádné střední škole v kraji se nevyučuje obor šička. Ředitel KHK KK potvrdil, že mezi členy je řada firem, které pálí jejich nedostatek. „V současné době vyjednávám se živnostenskou školou v Sokolově o zahájení výuky tohoto oboru,“ uvedla paní Tomandlová. Dále se diskutovalo o potřebě kariérového poradenství na základních školách, protože řada žáků středních škol studuje obory, v nichž neplánují v budoucnu pracovat.

„Těší nás zájem paní hejtmanky o názory podnikatelů i její snaha řešit problémy, které je tíží. Dle zkušeností mají tato setkání smysl pro všechny strany, protože spousta problémů a témat se daří následně řešit,“ uvedl Stanislav Kříž, ředitel KHK KK. Další setkání podnikatelů s hejtmankou proběhne před Vánoci.