Nabídka služeb toxikologické laboratoře Nemocnice Sokolov

12.05.2022

Členská firma Nemocnice Sokolov s.r.o. by ráda seznámila zaměstnavatele v regionu s nabídkou služeb své toxikologické laboratoře.

S ohledem na to, že patří mezi dvanáct laboratoří kvalifikovaných pro vyšetřování specifických návykových látek i alkoholu v krvi pro forensní účely, je oprávněna provádět analýzy v rámci trestních řízení a výsledky jsou nezpochybnitelné. V případě vyšetření jinými laboratořemi nejsou/nemusí být jejich výsledky při soudních jednáních akceptovány.

Možnost využití této nabídky je např. při vyšetření návykových látek v rámci vstupních prohlídek nových zaměstnanců a při provádění kontrol v rizikových provozech. Za nejvýznamnější lze považovat vyšetření v případě pracovních úrazů, kdy obvykle následují složitá pracovně právní řízení a možnost ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou může sehrát důležitou roli.

V laboratoři se provádí vyšetření biologického materiálu na průkaz a stanovení hladin alkoholu a jiných návykových látek – amphetaminy (pervitin, extáze aj.), kannabinoidy (marihuana, hašiš aj.), opiáty (heroin, morfin aj.), kokain a jeho metabolity, benzodiazepiny, v případě požadavku i jiných léčiv.

Odběr biologického materiálu (moč, krev) je obvykle prováděn u smluvních lékařů žadatele, v případě potřeby je možné zajistit odběr po předchozí dohodě na interní ambulanci Nemocnice Sokolov s.r.o. po dobu 24 hodin.

Vyšetření je hrazeno žadatelem. Ceny vyšetření jsou uvedeny na internetových stránkách Nemocnice Sokolov s.r.o. – Ceník služeb. Na stránkách zdravotnického zařízení Nemocnice Sokolov s.r.o. jsou k vytištění i žádanky na vyšetření s uvedením minimálního množství materiálu potřebného k analýze. Odkaz zde.

V případě nasmlouvání periodických vyšetření lze poskytnout slevu ve výši 25% na jednu vyšetřovanou skupinu návykových látek (standardně je prováděno vyšetření na pět skupin návykových látek: amphetaminy, kannabinoidy, opiáty, kokain a jeho metabotity, benzodiazepiny).

V případě zájmu a jakýchkoli dotazů týkajících se této věci kontaktujte vedoucí toxikologické laboratoře Ing. Marii Ivaskovou, v pracovní době Po – Pá 7:00 – 15,30 na tel. 352 520 274. Výjimečně v případě neodkladného řešení (např. úraz) i mimo pracovní dobu na tel. 776 065 928.