Nedává smysl, aby nárok na Režim C programu Antivirus měly jen ty nejmenší podniky

26.05.2020

Tříměsíční zrušení sociálních odvodů za zaměstnavatele bude umožněno jen velmi úzkému okruhu těch nejmenších podniků – a to do 50 zaměstnanců. Kvůli takové podmínce nedosáhnou na pomoc všechny podniky, které ji reálně potřebují. Tato podpora se tak kvůli špatně nastaveným parametrům bude míjet s účinkem.

Potvrzují to data přímo od zaměstnavatelé. Z poslední analýzy Hospodářské komory na základě šetření mezi jejími členy vyplynulo, že firmy k udržení zaměstnanosti potřebují hlavně prodloužit a rozšířit program Antivirus s tím, že problémy podniků by výrazně zmírnilo, pokud by jim vláda dočasně zrušila placení povinných plateb pojistného podobně jako u OSVČ. Dočasné zrušení placení pojistných odvodů by přitom podle této analýzy pomohlo dvěma třetinám všech podniků ustát současnou krizi. Podnikatelé přitom už dříve uvedli, že pouhé posunutí plateb pojistného na podzim, navíc i nadále penalizované úrokem, je jen odkládáním problému.

V řeči čísel – ministryně práce a sociálních věcí dnes na tiskové konferenci po jednání vlády hovořila o tom, že na program dosáhne 88 % firem, tedy 233 tisíc zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají 1,464 milionu zaměstnanců v soukromém sektoru. Zbylé firmy tedy na režim nebudou mít nárok jen kvůli tomu, že nepatří do skupiny drobných zaměstnavatelů, přičemž to jsou právě tito zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají většinu z 3,7 milionu zaměstnanců soukromého sektoru v České republice.

Hospodářská komora, Svaz průmyslu a Konfederace zaměstnavatelských svazů na tuto skutečnost upozornily již v pátek ve společném prohlášení ZDE.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky