Německo zařadilo ČR na seznam rizikových zemí

24.09.2020

Momentální situace (24.9.2020) je taková, že v případě pobytu v ČR s výjimkou Ústeckého a Moravskoslezského kraje během uplynulých 14 dní musíte v Německu ihned nastoupit do karantény. Zkrácení karantény po příjezdu do Německa je možné při předložení negativního PCR testu. Tento test musí být proveden buď v České republice, ne dříve než 48 hodin před odjezdem do Německa, nebo po příjezdu bezplatně v německých testovacích centrech.

Vezměte však prosím na vědomí, že jsou tato obecná ustanovení doplněna o ustanovení jednotlivých spolkových zemí, která upravují platné výjimky. Informace o výjimkách z povinné karantény či povinnosti předložit negativní PCR test naleznete v nařízení o povinné karanténě (Quarantäneverordnung) ve spolkové zemi, do níž cestujete. Výjimky mohou platit například pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů (např. Bavorsko a Sasko).

Nejsou prováděny hraniční kontroly, hranice nejsou uzavřené a přeshraniční pohyb není omezen.

Aktuálně výjimky pro cestování do SRN (ty si určuje každá spolková země sama). Aktuální výjimky jsou:

  • Pro osoby, které Německem pouze projíždí, neplatí povinná karanténa ani povinnost předložit PCR test s negativním výsledkem, pokud Německo ihned opustí (platí pro celé Německo).
  • Pro nezbytně nutné a neodložitelné pracovní nebo zdravotní cesty (např. Bavorsko).
  • Pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů (např. Sasko a Bavorsko).
  • Pro osoby, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 48 hodin nebo mají jiný závažný důvod; patří sem zejména sociální aspekty jako například sdílené právo péče, návštěva životního partnera, který nežije ve společné domácnosti, naléhavé zdravotnické ošetření nebo pomoc či péče pro osoby vyžadující ochranu (např. Bavorsko).
  • pro osoby, kterým příslušná hygienická stanice nebo okresní správní úřad v odůvodněných jednotlivých případech na žádost udělil osvobození (např. Bavorsko a Sasko).

Více informací a užitečné odkazy najdete na webových stránkách Velvyslanectví SRN: https://prag.diplo.de/cz-cs/aktuelles/-/2319970
Nařízení o karanténě v Bavorsku naleznete zde: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayEQV-2

Nejsou prováděny hraniční kontroly, hranice nejsou uzavřené a přeshraniční pohyb není omezen, probíhají  však namátkové policejní kontroly ve vnitrozemí.