Němečtí podnikatelé se zajímají o investice v Česku

17.07.2023


Investice a spolupráce česko-německých podnikatelů byly hlavním tématem jedinečného setkání, kter
é v Chebu připravila Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK). Akce se zúčastnila třicítka hostů z řad podnikatelů a zástupců hospodářských komor z obou stran hranice. Na účastníky čekala spousta zajímavých informací a připraven byl i čas na cenný networking, během kterého měli podnikatelé prostor se poznat a diskutovat o svých zkušenostech.

Setkávat se a navazovat obchodní vztahy je velmi důležité, zvlášť ve světě, který se stává stále více propojeným a globalizovaným. „Německo je jedním z největších obchodních partnerů Česka. Navázání kontaktů a setkávání českých a německých podnikatelů vytváří příležitosti pro rozvoj obchodu mezi oběma zeměmi,“ uvedl předseda představenstva KHK KK Tomáš Linda. „Podnikatelé mohli diskutovat o společných projektech, investicích a obchodních dohodách. Německé firmy mají širokou škálu odborných znalostí a technologií, které mohou přinést českému trhu, zatímco české firmy mohou nabídnout konkurenceschopné ceny a kvalitní produkty. Společné podnikání může přinést výhody oběma stranám,“ podotkl.

Stejně to vidí také účastníci z německé strany. „V době krizí a s nimi spojených nejistot představuje přeshraniční spolupráce a informovanost rozhodující přínos pro společný hospodářský rozvoj,“ sdělil Florian Rieder z IHK Regensburg. „Průmyslové a obchodní komory z Bayreuthu, Chemnitz a Regensburgu a Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zintenzivnily obchodní vztahy a vzájemnou výměnu informací již v době pandemie koronaviru. Nyní bychom chtěli v tomto dialogu pokračovat a společně zmapovat aktuální rámcové podmínky pro investice a spolupráci v obou zemích. Naše setkání nabízelo nejen příležitost k získání informací, ale také k přímému navázání kontaktů mezi aktéry,“ doplnil.

Do Chebu dorazila například delegace hornofranckých podnikatelů. „Hornofrancké firmy se přímo na místě mohly dozvědět mnoho informací o aktuální situaci v České republice. Zjistili jsme, že nás spojují i podobné problémy, např. nezaměstnanost. Ta je překážkou hospodářského růstu na obou stranách. A je to hlavní důvod, proč se v České republice neinvestuje více,“ řekla Janina Kiekebusch z IHK pro Horní Franky.

Setkání se zúčastnili i němečtí podnikatelé, kteří již v Česku působí. Například společnost Kropf Solutions má v Chebu svou pobočku už od roku 2006.  „Jsme zde velmi spokojeni. Díky naší kanceláři v Chebu můžeme našim českým zákazníkům nabídnout přímý kontakt,“ potvrdil André Fruh, jednatel společnosti KROPF Solutions. Jak poznamenal, podobná setkání jim pomáhají lépe poznat situaci na trhu a navázat kontakty na obou stranách hranice. „Zvláštní poděkování patří naší partnerské komoře KHK KK za skvělé přijetí a pohostinnost,“ dodal André Fruh.

Jednání bylo česko-německé, tak zde nechyběly ani firmy z Česka. „Pozvání na toto setkání si vážíme,“ řekl Josef Novotný z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík. „Akce měla dobrý formát, při kterém bylo možné se zástupci německých společností probrat jejich zájmy a trable při vstupu na český trh. Advokátní kancelář KŠB má jako jediná z velkých českých advokátních kanceláří pobočku v karlovarském regionu, přičemž je naším zájmem rozvíjet podnikatelské a společenské vztahy jak uvnitř tohoto krásného regionu, tak ty přeshraniční. Těšíme se na příští podobné setkání.”

Účastníci si také vyslechli informace od zástupců CzechInvestu, kteří popsali, jaká v současné době existuje podpora investorů. Zájemci se poté vydali na prohlídku průmyslové haly společnosti Tchibo na chebské průmyslové zóně, která patří k těm nejmodernějším v republice.