Nezaměstnanost díky sezónním pracím klesla ve všech krajích

13.05.2024

Úřad práce České republiky evidoval k 30. 4. 2024 celkem 280 078 uchazečů o zaměstnání, o 8 545 méně než v březnu a o 18 395 více než v dubnu 2023. Podíl nezaměstnaných tak ke konci dubna činil 3,7 %, meziměsíčně poklesl o 0,2 procentního bodu a v meziročním srovnání s dubnem 2023 byl vyšší o 0,1 proc. bodu.

V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR druhá nejnižší v celé Evropské unii. Nezaměstnanost proti březnu klesla ve všech 14 krajích a v 72 ze 77 okresů Česka. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v dubnu o 12 032 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Úřad práce zároveň umí najít zaměstnání pro rostoucí počet lidí – v dubnu takto pomohl 28 325 uchazečům o zaměstnání, což je o ¾ více proti stejnému období loni. Proti loňsku o polovinu vzrostl i počet rekvalifikací.

V dubnu pokračoval pozitivní trend poklesu míry nezaměstnanosti, který byl z velké části znovu způsoben pokračujícím nástupem sezónních prací v oblasti stavebnictví, zemědělství, případně služeb a opětovným návratem k živnostem, které byly přes zimu přerušeny. Opětovné započetí živnosti je i v tomto měsíci v některých okresech nejčastějším důvodem odchodu z evidence uchazečů o zaměstnání. Meziměsíční pokles nezaměstnanosti je téměř výlučně způsoben snížením nezaměstnanosti mužů, u kterých poklesl podíl nezaměstnaných z 3,6 % na 3,4 %, zatímco podíl nezaměstnaných žen zůstal na 4,1 %, tedy na stejné úrovni, jako v přechozím měsíci. V absolutním vyjádření poklesl počet mužů v evidenci Úřadu práce ČR o 6,7 tis. a v případě žen to bylo pouze o 1,8 tis. Ženy tak ze sezónních prací profitují výrazně méně než muži.

Bližší informace: Tisková zpráva ÚP ČR (PDF)