Nezaměstnanost opět mírně klesá, prudce roste zájem o rekvalifikace

10.06.2024

Úřad práce České republiky evidoval k 31. 5. 2024 celkem 274 322 uchazečů o zaměstnání, o 5 756 méně než v dubnu. Podíl nezaměstnaných ke konci května činil 3,6 %, meziměsíčně poklesl o 0,1 procentního bodu. V meziročním srovnání s květnem 2023 byl vyšší o 0,1 proc. bodu, tedy o 20 429 uchazečů. Nezaměstnanost klesla ve všech 14 krajích a v 70 ze 77 okresů Česka. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl v květnu o 7 805 vyšší než počet registrovaných volných pracovních míst. Úřadu práce se úspěšně daří najít zaměstnání pro rostoucí počet lidí – v květnu takto pomohl 24 056 uchazečům o zaměstnání, což je o 60,9 % více proti stejnému období vloni. Proti loňsku výrazně vzrostl počet rekvalifikací, a to o více než 83 %. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR znovu nejnižší v celé Evropské unii.

Květen bývá společně s červnem tradičně měsícem s nejnižší mírou nezaměstnanosti. I v měsíci květnu registrovaná míra nezaměstnanosti meziměsíčně klesla, pokles se však zpomalil. Vedle sezónních prací, zejména ve stavebnictví, je dalším důvodem poklesu postupný rozjezd letní turistické sezóny. Tento pokles však již není tak výrazný a dopadá na jednotlivé regiony ČR nerovnoměrně. Do evidence uchazečů o zaměstnání zatím nepřichází studenti po ukončení studia na střední či vysoké škole. Většina absolventů využívá možnosti tzv. „posledních prázdnin“ a do evidence uchazečů o zaměstnání tak vstupují až v průběhu měsíce září. Přibližně 70 % všech nezaměstnaných tak v průběhu měsíce května vstoupilo do evidence po ukončení předchozího zaměstnání, přes 7 % po ukončení nemoci a necelých 7 % po ukončení péče o dítě.

Aktuální míra nezaměstnanosti za květen potvrzuje dlouhodobý trend i naše očekávání. V tomto období bývá nezaměstnanost nejnižší, protože se například naplno rozeběhly sezónní práce. Současně ale platí, že v tomto ohledu je Česká republika dlouhodobě premiantem celé Evropské unie. Všem firmám a zaměstnavatelům tedy patří velký dík za to, že vytváří pracovní místa napříč všemi regiony. Co je ale také pozitivní a je třeba zdůraznit, Úřad práce je velmi aktivní v poradenství a asistenci uchazečům o zaměstnání. Nabízí řadu různých nástrojů, například rekvalifikací, které lidem mohou pomoci se získáním toho nejvhodnějšího pracovního místa,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Právě nadcházející letní měsíce jsou vhodnou dobou pro rekvalifikace. Jsem moc rád, že zájem o ně stejně jako o rozvoj dovedností v digitální oblasti raketově roste. Letos nastoupilo na rekvalifikace 17 019 lidí, přičemž ke konci května se jich účastnilo 4 689, což je meziročně nárůst o 83 %. Od spuštění e-shopu jsemvkurzu.cz jsme úspěšně schválili žádost o digitální kurz nebo rekvalifikaci více než 23 tisíc lidem.  Absolvování kurzu v letním období může lidem pomoci vydělávat víc, ale také zvýšit šance najít lepší zaměstnání na podzim, kdy je k dispozici víc pracovních pozic,“ upozorňuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Výbornou zprávou je, že o služby našeho úřadu mají zájem i tisíce mladých lidí, kterým pomáháme s doplnění nebo rozšířením kvalifikace, ale také se získáním odborné praxe. Navíc v rámci našich projektů odborné praxe zaměstnavatelům dotujeme, čímž snižujeme tlak na výkon, a naopak posilujeme zaměření na růst kvalifikace. Zaměstnavatelům přispíváme i na mentory pro mladé. V celé zemi máme síť více než 100 odborníků, kteří se v jednotlivých okresech věnují právě problematice poradenství mladým a mají znalost místních podmínek,“ odkazuje na program Záruky pro mladé, který spolufinancuje EU, Daniel Krištof.

Úřad práce ČR evidoval k 31.5. 2024 celkem 5 141 mladistvých osob do 18 let, kteří byli registrovaní jako uchazeči o zaměstnání, což je 1,9 % ze všech uchazečů o zaměstnání v Česku. Zároveň úřad eviduje 7 302 absolventů škol.

Se vzděláváním dospělých i dospívajících má bohatou zkušenost i nezisková organizace Czechitas, která své kurzy nabízí i na stránkách www.jsemvkurzu.cz. „Pro dnešní dobu je nezbytné vzdělávat se celoživotně, a ne pouze první třetinu života. Trh práce se mění pod rukama a je třeba neustále sledovat, jaké dovednosti a zkušenosti budou oceňované v dalších letech. Tomu musíme přizpůsobovat jednak formální vzdělávací systém, kde je třeba rozvíjet dovednosti jako je adaptabilita, komunikace a práci s lidmi. Zároveň je stále potřebnější nad rámec uživatelské dovednosti rozumět strojům a chápat systém, jakým umělá inteligence pracuje. Vedle školství ale musíme rozvíjet příležitosti vzdělávání a rekvalifikace pro dospělé, kteří se už do škol, jak je chápeme dnes, nevrátí,“ vysvětluje Dita Formánková, zakladatelka a členka správní rady organizace Czechitas.