Nezaměstnanost v březnu mírně klesla

08.04.2022

Úřad práce ČR evidoval k 31. 3. 2022 celkem 252 873 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 10 560 méně než v předchozím měsíci a o 53 743 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,4 %. To je o 0,1 p. b. méně než v únoru a o 0,8 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za únor) nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6,4 %). 

Nezaměstnanost se stále drží na relativně nízkých číslech. V meziročním srovnání byla situace na pracovním trhu v březnu příznivější. Došlo k poklesu počtu nezaměstnaných a naopak meziročně vzrostl počet volných pracovních míst. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v dělnických a vysoce odborných profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících.

„S příchodem jarního období dochází k rozjezdu sezonních prací. Zaměstnavatelé momentálně hledají mimo jiné nové zaměstnance v zemědělství, lesnictví, ve stavebnictví a v logistice. Dlouhodobý zájem mají i o kvalifikované řemeslníky a výrobní dělníky. Zároveň roste zájem ze strany měst a obcí o pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Pokud jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, aktuální pandemické situace a s ní spojených přijatých bezpečnostních opatření. Už v současné době je možno uvést, že podle dostupných zdrojů nastoupilo k zaměstnavatelům v ČR od 24. 2. 2022 přes 12 600 občanů Ukrajiny (v součtu jde povolení k zaměstnání a informace od zaměstnavatelů). Nejčastěji nastupují  na pozice ve výrobě, v logistice či ve službách. Momentálně ÚP ČR eviduje téměř 8 400 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří podali žádosti o zavedení jako zájemci (8 231 osob) nebo uchazeči (138 osob) o zaměstnání.

„Stále platí, že do ČR přicházejí především ženy s dětmi, které v první řadě řeší zajištění péče o potomky a ubytování. Následně se pak zajímají o možnost výdělku. Aktuálně vyhledávají spíše krátkodobé pracovní poměry, protože věří, že se vrátí brzy domů. Proto i v případě, že mají vyšší nebo specializovanou kvalifikaci, projevují zájem třeba i o manuální profese. S ohledem na děti také dávají přednost jednosměnným pracovním příležitostem,“ dodává generální ředitel ÚP ČR.

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách úřadu – https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele.