Nezaměstnanost v srpnu vzrostla

08.09.2022

Úřad práce ČR evidoval k 31. 8. 2022 celkem 251 753 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 11 047 více než v předchozím měsíci a o 16 136 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,4 %. To je o 0,1 p. b. více než v červenci a o 0,2 p. b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za červenec) nejnižší v celé EU, a to 2,3 % (průměr EU 5,9 %). 

V srpnu nezaměstnanost meziměsíčně mírně vzrostla. Trh práce aktuálně ovlivňuje především poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. Zájem je stále i o sezónní pracovníky, např. v  zemědělství, zahradnictví nebo v lesnictví.

„Nezaměstnanosti sice meziměsíčně mírně vzrostla, ale v meziročním srovnání je evidovaných uchazečů o zaměstnání o 16 tisíc méně než loni. V srpnu se do evidence Úřadu práce ČR přihlásil vyšší počet občanů Ukrajiny. Podstatné je, že nezaměstnanost se u nás daří v porovnání s jinými zeměmi držet stále na velmi nízké úrovni. Dlouhodobě máme v České republice vůbec nejnižší nezaměstnanost v celé EU,“ zdůraznil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

V menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Meziměsíčně vzrostl o téměř 7 tisíc osob počet občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří se zaevidovali jako uchazeči o zaměstnání. Na celkovém počtu nezaměstnaných se podíleli 3,3 %.

„V průběhu září můžeme očekávat oživení pracovního trhu. Současně jde o měsíc, kdy do evidence ÚP ČR přichází hlavní vlna absolventů a v závislosti na počasí postupně končí sezónní práce. V následujících měsících tak může nezaměstnanost mírně vzrůst, což odpovídá klasické vývojové křivce,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny, aktuální epidemické situace a dopadů energetické krize na zaměstnavatele.