Neziskovky můžou žádat podnikatele o podporu

09.07.2014

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) sdružuje podnikatelské subjekty v regionu. Nově jsme se rozhodli zřídit na našem webu sekci SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM.

Naleznete ji zde.

Součástí této sekce je i podsekce MŮŽETE PODPOŘIT, která bude obsahovat žádosti neziskových, humanitárních a podobných organizací o různé formy podpory činnosti, projektů a akcí, ať už finanční, materiální, služby zdarma apod. Informace z této sekce budou kromě zveřejnění na webu následně propagovány mezi členy KHK KK i při osobních jednáních, na akcích pořádaných KHK KK, prostřednictvím emailové komunikace apod.

 Snažíme se touto formou více propojit neziskovky a podnikatele, protože obě strany mohou mít ze vzájemného partnerství a spolupráce užitek. Mnohé z firem už pochopily, že být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného, neboť odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. V minulosti jsme už několikrát zprostředkovali kontakt mezi firmou a neziskovou organizací, která tak získala podporu pro svoji činnost, projekt nebo konkrétní akci.

V případě zájmu o umístění žádosti o podporu vaší činnosti, akce, projektu kontaktujte Ing. Lenku Bílkovou, email: bilkova@khkkk.cz, tel. 737045998. Vaše žádost může mít podobu vyplněného formuláře „Žádost organizace o podporu“ nebo ji můžete napsat dle vlastního uvážení a invence, max. formát je 1 strana A4.