Nová služba MZV pro podnikatele

08.09.2021

Ministerstvo zahraničních věcí nově nabízí bezplatnou službu pro podnikatele „Obchodní cesty“. Tato služba pomůže českým firmám získat potřebné výjimky v době omezených možností cestování. Výjimky se mohou týkat například víz v zemích, které aktuálně potřebné dokumenty standardně nevydávají, povinné karantény při obchodních cestách do zahraničí nebo naopak přicestování klíčového partnera do Česka.

Zdroj: Shutterstock

 

Kontaktním místem pro podnikatele je v rámci nové služby Sekce ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR. Dotazy a žádosti o pomoc mohou podnikatelé zasílat na e-mail obchodnicesty@mzv.cz.

DESET MODELOVÝCH SITUACÍ

Nově nabízená pomoc v rámci služby „Obchodní cesty“ vychází z deseti modelových situací:

1. Zástupce české firmy se má účastnit důležité schůzky v zahraničí, ale kvůli pandemii by musel po příjezdu do země nastoupit do karantény.
2. Zástupce české firmy potřebuje odcestovat do zahraničí kvůli založení firmy, uzavření kontraktu, vyhodnocení investičního záměru nebo zajištění specializovaných prací spojených s tamní zakázkou. Přijímající země odmítá vydat vstupní vízum.
3. Zástupce české firmy musí odcestovat do zahraničí na důležité obchodní jednání. Cílová země je pro občany Schengenského prostoru (tedy i ČR) uzavřena, v běžném režimu přitom platí bezvízový styk.
4. Česká firma potřebuje, aby do ČR naléhavě přicestoval její klíčový partner ze zahraničí, potřebuje tedy obratem na zastupitelském úřadu ČR v dané zemi požádat o schengenské „business“ vízum.
5. Česká firma hodlá zaměstnat zahraničního studenta po skončení jeho vysokoškolského studia v ČR.
6. Zahraniční zaměstnanci české společnosti projíždějící přes další země směrem do ČR se ocitli v nesnázích kvůli omezenému cestování.
7. Zástupce zahraniční firmy ze země EU potřebuje odcestovat do ČR na důležité obchodní jednání. Do ČR je ale omezen vstup cizinců.
8. Česká firma hledá nové zaměstnance v zahraničí nebo sezónní pracovníky.
9. Zástupce české firmy ztratil v zahraničí cestovní doklad, nebo mu byl odcizen.
10. Zástupce české firmy nestihl odcestovat ze zahraničí zpět do ČR, končí mu platnost víza/pobytového oprávnění, letecké spoje z dané země do Evropy buď nejsou, nebo jsou zásadně omezeny.

Zdroj: https://www.export.cz/aktuality/ministerstvo-zahranici-pomaha-s-obchodnimi-cestami-v-dobe-pandemie/

Jestliže máte jiné dotazy k zahraničnímu exportu obraťte se na Krajskou hospodářskou komoru Karlovarského kraje.

Kontaktní osoba: Ing. Lucie Kulhánková, tel: 723 433 187, email: kulhankova@khkkk.cz