Nová služba pro exportéry

31.12.2020

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje rozšiřuje svou nabídku celních a certifikačních služeb.

Firmám a podnikatelům nově nabízí zpracování Certifikátů o původu zboží na základě zaslání podkladů, např. emailem.

Certifikát pracovník KHK KK následně vytiskne, ověří a pošle zpět na adresu firmy. Odpadá tak nutnost osobní přítomnosti zástupce firmy v kanceláři KHK KK, stejně tak cestovní náklady.

Služba bude zpoplatněna jednorázovým poplatkem ve výši 200,- Kč (bez DPH) pro člena KHK KK a 300,- Kč (bez DPH) pro nečlena za jeden zpracovaný certifikát.

Zároveň KHK KK stále nabízí již stávající možnost řešit ověřování Certifikátů o původu zboží prostřednictvím pošty. Řada z firem a podnikatelů již tuto možnost využívá.

Pokud budete potřebovat k jakékoli z výše uvedených informací upřesnění či doplnění, jsme Vám k dispozici na těchto kontaktech: