Nově připravovaný česko-německý profesní studijní program v Chebu

02.07.2020

Vážení členové,

obrátila se na nás kancelář Česko-německé obchodní a průmyslové komory v Plzni se žádostí o spolupráci. Byla oslovena vedením Západočeské univerzity v Plzni ohledně nově připravovaného česko-německého profesního studijního programu. Tento interdisciplinární profesně orientovaný (v první fázi bakalářský) studijní program v angličtině typu multiple degree by měl zohledňovat potřeby podnikové praxe v česko-bavorském příhraničí.

Na české i německé straně aktuálně probíhá dotazníkové šetření a diskuse se zástupci podnikatelské sféry s cílem zjistit potřeby podnikové praxe v krátkodobém a střednědobém horizontu. Na tvorbě tohoto studijního programu spolupracuje ZČU v Plzni s bavorskými vysokými školami OTH Amberg-Weiden a Hochschule Hof.

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při vyplnění jednoduchého krátkého dotazníku (4 otázky).

V případě zájmu o podrobnosti k plánovanému programu kontaktujte prorektorku ZČU v Plzni pro internacionalizaci:
Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA
hommer@kmo.zcu.cz, Tel: +420 775 323 631

Mgr. Stanislav Kříž
ředitel KHK KK