Nový Czech POINT Hospodářské komory v Karlovarském kraji

02.02.2021

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky otevřela v Chebu pro veřejnost nové Kontaktní místo veřejné správy, které většina občanů zná pod již poměrně známým označením Czech POINT. Kontaktní místo v Chebu se tak nově přidalo k již čtyřem desítkám míst, které Hospodářská komora České republiky provozuje ve spolupráci s regionálními složkami po celé České republice.

Přímo v Chebu je již provozováno celkem šest Kontaktních míst Czech POINT, není zbytečné otevírat další? S touto otázkou jsme se obrátili na projektového manažera Hospodářské komory České republiky Tomáše Macnara. „Určitě to zbytečné není. Přímo v samotném centru města se nachází pouze jeden Czech POINT a Czech POINT zřízený Hospodářskou komorou tak zajistí lepší dosažitelnost služeb pro všechny podnikající subjekty a samozřejmě i pro širokou veřejnost,“ říká Tomáš Macnar.

Czech POINTy obecně poskytují různé výpisy z registrů státu. Namátkou můžeme uvést výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a provádějí také dnes často vyžadovanou autorizovanou konverzi dokumentů a další služby. Nabízí komorový Czech POINT něco navíc? „Mimo standardních služeb si lze na všech komorových Czech POINTech nad rámec jejich činnosti nechat ověřit listiny a podpisy, zároveň dokáží poradit s obsluhou datových schránek nebo se naši klienti mohou domluvit na pravidelném zasílání výpisů a jejich přípravě tak, aby klienti na místě samém dlouho nečekali,“ dodává Tomáš.Macnar.

Nově zřízený Czech POINT se nachází v sídle Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje na adrese náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478/33 v samém centru Chebu a otevřen je každý den od 8:00 do 15:30 hod. Na dané adrese mohou klienti z řad podnikatelů využít i dalších služeb, jako je služba potvrzování certifikátů o původu zboží, služba elektronického mýta MYTO CZ a poradenství pro podnikatele.

Klienti, kteří přijedou do centra autem, mohou rovněž využít bezplatné parkování přímo před sídlem hospodářské komory, a to po dobu 90 minut zdarma. „Komorový Czech POINT v Chebu svými službami a odborně vyškoleným personálem pomáhá klientům jejich požadavky vyřídit rychle a na jednom místě, což klienti velmi oceňují, o čemž jsme se přesvědčili během ověřovacího lednového provozu,“ uzavírá ředitel  KHK KK Stanislav Kříž. Na závěr zbývá již jen dodat, že od 1. února 2021 nově zřízený Czech POINT funguje v plném rozsahu a těší se na nové zákazníky.