Online setkání: Klíčové principy vedení týmu

15.05.2020

Jak být skvělým lídrem svého týmu? Nejen v nejisté době.

Mnoho firem opomíjí roli vedoucích a lídrů týmů, manažerů v první linii vedení. Tito lidé přitom ovlivňují až 70 % zaměstnanců organizace a vytváří a ovlivňují atmosféru v týmech a většinu klíčových obchodních ukazatelů. Výzkumy a naše zkušenosti ukazují, že běžně bývají ve vedoucí pozici i několik let, než se jim dostane základního manažerského rozvoje. Postavení středních a liniových manažerů nikdy nebylo snadné a v dnešní nejisté době je tato role ještě složitější. Avšak i v těch nejbouřlivějších časech se mohou držet klíčových principů, které jim a jejich týmu pomohou uspět.

Zveme vás na ONLINE inspirativní setkání a ochutnávku semináře FranklinCovey.

Umožněte vašim manažerům osvojit si myšlení a principy a naučit se:

  • zapojit svůj tým
  • stanovovat cíle
  • delegovat
  • vést pravidelná setkání ve dvou
  • poskytovat zpětnou vazbu
  • provést tým změnou

Seznámíme vás s naším přístupem k rozvoji team lídrů a se seminářem 6 klíčových kompetencí pro vedení týmu.

Pro koho je akce vhodná?

Akce je vhodná pro ředitele firem a oddělení, HR a výrobní ředitele a osoby s rozhodovací pravomocí. Přínosná bude i pro manažery, kteří vedou mistry, team a shift lídry a další liniové vedoucí.

Nejedná se o školení, ale o setkání, inspiraci a sdílení zkušeností k danému tématu. Pozvánka platí pro dvě osoby z firmy. Účast je bezplatná.

Setkání probíhá v prostředí Zoom, je vedeno živě konzultanty FranklinCovey. Umožňuje zapojení účastníků a sdílení v diskuzích prostřednictvím audia, videa nebo chatu.

Pokyny pro vstup do virtuální konferenční místnosti obdržíte 3 dny před konáním setkání.

Termín konání: 22. 5. 2020, 9:30–12:00

Online registrace zde