Otevřená výzva KHK KK k podpoře lázeňství a cestovního ruchu v Karlovarském kraji

10.04.2020

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje prosí a vyzývá všechny orgány státní správy a samosprávy k okamžité účinné podpoře subjektů podnikajícím v oblasti lázeňství v Karlovarském kraji s ohledem na jejich aktuální ekonomicky neudržitelnou situaci, ve které se ocitly po zavedení všech opatření v rámci nouzového stavu v České republice.

V ohrožení je několik tisíc pracovních míst a stovek podnikatelských subjektů, které tvoří jeden ze základních pilířů podnikatelského prostředí v našem, již tak strukturálně postiženém, kraji a které tvoří výkladní skříň odvětví, které je chloubou České republiky.

Vítáme jakoukoliv snahu pomoci státu pro zachování pracovních míst v rámci programu Antivirus či jiných aktuálně zaváděných programů, každopádně považujeme tato opatření za nedostatečná a v podstatě jen prodlužující agónii subjektů, které se během jediného týdne prakticky ocitly bez tržeb.

Vedle záchrany pracovních míst je potřeba urgentně řešit aktuální složitou finanční situaci jednotlivých subjektů prostřednictví nevratných či podmínečně vratných příspěvků ze strany státu například dle počtu zaměstnanců, lůžek, či objemu fixních nákladů, které by dovolily subjektům přežít tuto složitou situaci a pomoci obnovit jejich ekonomickou činnost do budoucna.

Navrhujeme proto k další diskusi několik dotazů a opatření:

1. Kdy očekává stát ukončení stávajících opatření, resp. za jakých parametrů se dá očekávat návrat do normálního stavu, aby se mohlo plánovat.

2. V rámci programu Antivirus zajistit, aby mzdy zaměstnancům na základě podkladů pro mzdy vyplácel po přechodnou dobu úřad práce. V případě nutnosti propouštění zajistit po přechodnou dobu převzetí záruk za odstupné zaměstnancům (v důchodovém věku) ze strany státu.

3. Podnikatelské subjekty by měly po přechodnou dobu dostávat nevratný či podmínečně vratný příspěvek v souvislosti s počtem, zaměstnanců, lůžek a velikostí fixních nákladů nezbytných pro zachování chodu jejich zařízení, zabránění poškození technologií, zabránění druhotné platební neschopnosti a hrozby insolvence.

4. Stát ideálně ve spolupráci s krajem by se měli zamyslet nad možnostmi vzniku záchranného fondu, který by tuto klíčovou oblast českého cestovního ruchu dlouhodobě podporoval a zajistil její přežití a perspektivu.

5. Navrhujeme po přechodnou dobu zásadní snížení DPH pro zlepšení ekonomické situace těchto subjektů. Též po omezené období odpuštění daně z příjmu právnických osob a zvýšení podpory plateb zdravotních pojišťoven za pojištěnce využívajících lázeňské poukazy.

6. Žádáme vznik pracovní skupiny – KRAJ-VLÁDA pro záchranu lázeňství v ČR

V Chebu dne 8.4. 2020

za tým KHK KK
Mgr. Tomáš Linda, MBA
předseda KHK KK