Aktuality

ISŠTE Sokolov – strategie školy po sloučení

11.01.2018

Na Nový rok, tedy 1. ledna 2018, se ISŠTE Sokolov stala rozhodnutím zřizovatele a usnesením zastupitelstva Karlovarského kraje (ZK/439/11/17) nástupnickou organizací SPŠ Loket a SOU Horní Slavkov.

Více

ISŠTE Sokolov – strategie školy po sloučení

11.01.2018

Na Nový rok, tedy 1. ledna 2018, se ISŠTE Sokolov stala rozhodnutím zřizovatele a usnesením zastupitelstva Karlovarského kraje (ZK/439/11/17) nástupnickou organizací SPŠ Loket a SOU Horní Slavkov.

Více

Stipendia pro studenty středních a vysokých škol v Karlovarském kraji

06.12.2017

Stipendijní (dotační) program Karlovarského kraje je určen studentům vysokých škol za účelem zlepšení vzdělanostní struktury. Zároveň existují tzv. Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem. Aktuální pravidla schválená Radou Karlovarského kraje dne 24. října 2016 jsou účinná od 1. února 2017.

Více

Mezinárodní letní tábory v Karlových Varech

14.11.2017

Camp Carlsbad přivítá 1. července první chlapce a děvčata ve věku 9-17 let. Tento mezinárodní letní kemp se uskuteční v campusu Carlsbad International School po dobu pěti týdnů od 1. července do 5. srpna 2018.

Více

Program RE:START

02.11.2017

Pozvánka na jednání k procesu implementace a aktualizace Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Více

Makroekonomická mozaika: Silně rostoucí mzda určuje ekonomický výkon

05.09.2017

Dnešní ukazatele vývoje průměrné mzdy potvrdily, že tato veličina představuje v současnosti jeden ze zcela nejdůležitějších parametrů českého ekonomického vývoje, mající silný dopad na růst HDP i jeho strukturu v současném období. Toto období je na naše poměry charakterizováno velmi vysokým tempem růstu mezd; interpretace tohoto vývoje je pak velmi rozdílná.

Více