Počet projektů a režimů na zaměstnávání cizinců se sníží na polovinu

23.08.2019

Místo v šesti bude Česká republika od 1. září přijímat kvalifikovanou pracovní sílu jen ve třech programech. Ty budou odstupňované podle úrovně kvalifikace uchazečů o práci. Zatímco ministerstvo průmyslu a obchodu bude vyřizovat žádosti zaměstnavatelů jen o vysoce kvalifikované zaměstnance nebo vědecké pracovníky, Hospodářská komora bude firmám pomáhat se všemi ostatními žádostmi o zaměstnance. Vláda tento krok projedná v pondělí.

V nově transformovaném vládou regulovaném Programu kvalifikovaný zaměstnanec bude Hospodářská komora přijímat žádosti firem o pracovníky z celkem osmi zemí – Ukrajiny, Černé Hory, Srbska, Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska a Mongolska. Pro každou zemi vláda stanoví zvláštní roční kvóty. Nadále platí, že i tento program nebude firmám umožňovat zaměstnávat nekvalifikované cizince, jako jsou třeba dělníci výkopových prací, uklízečky, doplňovači zboží, doručovatelé balíků nebo pomocné síly ve stavebnictví či v kuchyni.

 „Oceňuji, že vláda je ve zvláštních režimech pro regulované zaměstnávání pracovních sil z ciziny relativně pružná a rychle přizpůsobuje tyto programy potřebám trhu. Není totiž potřeba připomínat, k jakým škodám kvůli nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců v naší ekonomice dochází, a proto je potřeba jednat rychle,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora už dříve uvedla, že státní kasa kvůli rekordnímu počtu neobsazených míst loni tratila nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech, letos potenciální ztráty dosáhnou dalších přibližně 110 miliard korun.

Od 1. září bude také postupně zvyšována kvóta pro příjem pracovníků z Ukrajiny na 40 tisíc ročně. Navýšení kvót si vyžádá náklady 100 milionů korun ročně, přičemž podle propočtů Hospodářské komory se díky daním a odvodům 40 tisíc pracovníků z Ukrajiny zvýší příjmy státního rozpočtu nejméně stonásobně, tedy o 10 miliard korun ročně.

„Ano, je to kapka v moři. Ani taková kvóta neuspokojí poptávku zaměstnavatelů po pracovnících, protože jim podle našich analýz aktuálně chybí 500 tisíc lidí. Díky pracujícím cizincům ale tolik neodmítají zakázky a udržují si i za pomoci investic do efektivnější výroby konkurenceschopnost vůči jiným zemím. Zároveň díky tomu naše ekonomika roste, zvyšuje se životní standard všech lidí v zemi a rostou mzdy sedmi až osmiprocentním tempem,“ dodal Dlouhý s tím, že se Česká republika musí připravit na to, že stejně jako v jiných západních zemích bude zřejmě trvale závislá na pracovní síle ze zahraničí. Důvodů je několik, demografie, klesající zájem učňů o řemesla i to, že Češi bohatnou a o některé profese už nebudou mít jednoduše zájem.

Nově se také všechny vládou regulované režimy sjednotí i procesně. Zatímco dosud v případě Režimu ostatní státy, který je zaměřen na státy Srbsko, Mongolsko a Filipíny,

Hospodářská komora poskytovala zaměstnavatelům pouze doporučení, se kterým se pak zaměstnavatelé museli obrátit na ministerstvo průmyslu, nově budou všechny režimy sjednocené do Programu kvalifikovaný zaměstnanec mít stejný postup jako v Režimu Ukrajina. Hospodářská komora by se od září měla na základě usnesení vlády stát garantem pro všechny zapojené země.

„Firmy tak vše potřebné k náboru pracovních sil ze zahraničí vyřídí na jednom místě a nebudou dokumenty zasílat na více adres, což jim usnadní práci a ušetří čas,“ vysvětluje vedoucí Oddělení služeb pro podnikatele Hospodářské komory Tomáš Zelený, který zodpovídá za přijímání žádostí o kvalifikované pracovníky z ciziny.

Základní data pro novináře:

V současné době probíhá realizace šesti migračních projektů a režimů zvláštního zacházení určených pro pracovní migranty ze třetích států, které byly postupně zahajovány v průběhu let 2012 až 2018:

 1. Fast Track: Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů;
 2. Welcome Package pro investory;
 3. Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie (tzv. Projekt Ukrajina a Indie);
 4. Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny (tzv. Režim Ukrajina);
 5. Režim Ostatní státy (Mongolsko, Filipíny a Srbsko);
 6. Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny.

Nově budou existovat jen tři programy: 

 1. Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec;
 2. Program kvalifikovaný zaměstnanec (určený pro středně a nízko kvalifikované migranty);
 3. Program klíčový a vědecký personál (určený pro specialisty a manažery nadnárodních firem investujících v ČR, výzkumných organizací, technologických společností a obchodních společností typu start-up).

Projekty a režimy fungují ve prospěch seriózních přímých zaměstnavatelů, kteří jsou přínosem pro českou ekonomiku. Do projektů a režimů jsou zaměstnavatelé zařazeni na základě splnění stanovených transparentních kritérií. Zahraničním zaměstnancům těchto zaměstnavatelů je garantován přednostní přístup na zastupitelský úřad v přiděleném termínu za účelem podání žádosti o pobytové oprávnění ke vstupu na území ČR.

Nově stanovené roční kvóty Programu kvalifikovaný zaměstnanec: 

 • Ukrajina – 40 000 osob
 • Černá Hora / Srbsko – 2 000 osob
 • Filipíny – 1 000 osob
 • Indie – 600 osob
 • Kazachstán – 300 osob
 • Moldavsko – 1 000 osob
 • Mongolsko – 1 000 osob