Podnikatelé diskutovali s představiteli kraje, hlavním tématem byla energetika a nedostatečná kapacita distribuční sítě

14.11.2022

Členové Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK) se ve středu 9. listopadu sešli na pravidelném setkání s představiteli kraje. Mluvilo se především o aktuálních problémech, které podnikatele trápí, což je hlavně energetika, doprava nebo také nedostatek zaměstnanců.

„Tato setkání pořádáme pravidelně několikrát ročně a jsou pro nás velice cenná. Podnikatelé se na nich seznámí s plány kraje, s aktuální dotační podporou, ale zároveň mohou sami diskutovat s představiteli kraje o aktuálních problémech,“ uvedl Tomáš Linda, předseda představenstva KHK KK.

Středečního setkání se zúčastnili zástupci třiceti firem. Tentokrát byla hlavním tématem energetika, především pak komplikace při povolování fotovoltaických elektráren. „Firmy mají enormní zájem investovat do těchto ekologických a udržitelných zdrojů energie, naráží však na nedostatečnou kapacitu distribuční sítě a špatnou infrastrukturu. Kvůli tomu už některé společnosti obdržely od distributora elektrické energie zamítavé stanovisko k připojení fotovoltaické elektrárny do sítě. Povolení je ale potřebné i k získání dotace, což je další komplikace,“ vysvětlil Tomáš Linda a podotkl, že KHK KK už provádí průzkum mezi svými členy, zda mají další společnosti podobnou zkušenost. Distributor sice s navýšením kapacity počítá, reálně k tomu ale může dojít až v roce 2027. „Je nutné najít řešení situace, kdy jsou k dispozici dotace na obnovitelné zdroje, ale nejsou pro ně vytvořené podmínky. Máme proto s vedením kraje naplánované jednání, kterého se mají zúčastnit také zástupci distributora elektrické energie,“ doplnil předseda představenstva KHK KK.

Hovořilo se ale také o dalších tématech, např. o nedostatku zaměstnanců. Velkým problémem je nedostatek řidičů, v ČR aktuálně chybí 5000 řidičů autobusů. Personální tíseň zažívá také strojírenství. Zástupci těchto společností doporučují změnit formu rekvalifikací žádaných profesí tak, aby absolventi byli následně schopní zapojit se plně do pracovního procesu. V tom chce zaměstnavatelům pomoct KHK KK, která by ráda tímto směrem rozšířila své projekty v oblasti vzdělávání. Společnostem se nedaří ani přijímat domluvené pracovníky ze zahraničí, situaci komplikují přísné povolovací procesy.

Účastníci setkání diskutovali také o dopravě, např. o dostavbě I/6, jejíž všechny úseky by měly být hotové v roce 2027. „Podle našich dosavadních informací od Ředitelství silnic a dálnic ČR, které řídí dostavbu D6, se počítá s jejím dokončením v roce 2027, ale spíše bych osobně odhadoval, že to vzhledem  k přípravám staveb bude o rok později. Vedení Karlovarského kraje ale také s vládními prezidenty bavorských regionů řešilo napojení dálnice D6 na německou dálnici A93. Budeme usilovat o to, aby se dostavba úseku dostala mezi dopravní priority Německa pro nadcházející období. Na české ministerstvo dopravy jsme se obrátili ohledně pokračování příprav přeložky silnice I/13 do Ústeckého kraje. Zvažovaný střídavý třípruh je pro nás nepřijatelný, jde o dopravní tepnu, která by měla být vybudována v plnohodnotném čtyřpruhu,“ vysvětlil Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje. Tématem byla i železnice, protože se počítá s vybudováním rychlé železnice pod Krušnými horami. Kromě toho se mluvilo o transformaci regionu, připravuje se totiž spuštění prvních výzev z Operačního programu Spravedlivá transformace.

KHK KK spolupracuje s vedením Karlovarského kraje kontinuálně. „Veškeré podněty od firem z našeho regionu předáváme vládě prostřednictvím Karlovarského kraje a Hospodářské komory ČR. V poslední době však nemáme pocit, že by vláda brala tyto informace při svém rozhodování v potaz,“ dodal Tomáš Linda, předseda představenstva KHK KK.