Podnikatelé diskutovali s vedením města o dopravě i nedostatku uchazečů o práci

25.04.2023

Jak se živnostníkům a firmám podniká v Chebu? A jaké investice město v následujících měsících plánuje? I to byla témata setkání podnikatelů a vedení města Chebu, které zorganizovala Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK). Řešila se např.  komplikovaná dopravní situace během špiček, nedostatek uchazečů o práci a jednalo se třeba také o úpravách průmyslového parku.

Akce se zúčastnily dvě desítky podnikatelů. „Setkávání podnikatelů se zástupci samospráv je přínosné pro obě strany, protože si mohou předat cenné informace a postřehy. Důležitým aspektem je pochopitelně i posilování vzájemných vztahů,“ říká Tomáš Linda, předseda představenstva KHK KK. „Z jednání vzešla řada zajímavých podnětů. Těší nás, že představitelé města reflektují potřeby podnikatelů a přichází s nápady, jak dané otázky řešit.“

Mluvilo se například o potížích, se kterými se potýkají firmy a zaměstnanci z průmyslové zóny. „S tím, jak v rámci druhé etapy Průmyslového parku vznikají další provozy, přicházejí i určité provozní problémy,“ potvrzuje Jiří Strádal, jednatel HF-Czechforge. „Některé autobusy jezdí přeplněné a pozdě, takže část firem bojuje s pozdními příchody zaměstnanců.“ Jak vysvětlil, problémem je také kapacita dešťové kanalizace, která je na hraně. „A Chebané sami vidí, jaké dopravní problémy vznikají na příjezdových silnicích ve špičkových časech. Určitým rizikem pro infrastrukturu průmyslové zóny do budoucna mohou být i nové požadavky související s rozvojem elektromobility, nabíjecí stanice například budou potřebovat značnou část kapacit elektrické energie. I tato témata byla prodiskutována a je dobrou zprávou, že vedení města je zná, může pomoci s jejich řešením a vítáme také, že zadalo aktualizaci studie dopadů průmyslových zón na město,“ říká Jiří Strádal.

Setkání s podnikateli vítalo i vedení města, jež deklarovalo zájem na zlepšovaní podnikatelského prostředí. „Většina témat, o kterých se na setkání mluvilo, pro nás není novinkou. Pokud je řešení v naší kompetenci, snažíme se o nápravu a změnu. To se týká například dopravní situace v průmyslovém parku, tu bychom rádi zlepšili úpravou jízdních řádů, případně posílením spojů. Je ale samozřejmě otázkou do další diskuze, nakolik se na daném řešení budou chtít podílet i samotné firmy. Dopravní situaci by mohla ulevit i výstavba cyklostezky až k průmyslové zóně,“ konstatuje starosta Chebu Jan Vrba. Ten podnikatele na setkání seznámil také s investicemi, které město na následující měsíce připravuje.  Jde třeba o dostavbu lávky na Švédský vrch, přípravu rekonstrukce Amerického mostu, se kterou město počítá v příštím roce, nebo prověření možnosti přechodu přes řeku Ohři v místě tzv. Ottova jezu.

Chebského setkání se zúčastnili také zástupci krajských poboček Úřadu práce, Finanční správy, CzechInvestu a Agentury pro podnikání a investice. Podnikatelé se tak dozvěděli novinky ze světa financí, dotací i trhu práce od všech důležitých subjektů na jednom místě. Důležitým tématem byl například nedostatek uchazečů o práci. Úřad práce v Karlovarském kraji aktuálně eviduje celkem 8 550 uchazečů o práci a 6 154 volných pracovních míst. Nezaměstnanost je nyní v kraji 4,3 %, což je o 0,6 % víc, než činí republikový průměr. Nejvyšší nezaměstnanost je na Sokolovsku (5 %), poté na Karlovarsku a (4,6 %) a nejméně lidí je bez práce na Chebsku (3,3 %). Z dat také vyplývá, že v posledních dvou letech uchazečů o práci ubývá, naopak se zvyšuje počet volných pracovních míst.

Setkávání místních firem s municipalitami pořádala hospodářská komora již v minulosti a nyní na ně chce navázat. „Na následující měsíce plánujeme podobné akce i v dalších městech,“ dodává předseda představenstva Tomáš Linda.