Podnikatelé se sešli se zástupcem inspektorátu práce

11.06.2018

Krajská Hospodářská komora Karlovarského kraje zorganizovala 4. června pravidelné „SPOLEČNÉ RÁNO“ podnikatelů na téma problematiky spadající pod inspektorát práce a také veškeré informace týkající se režimu Ukrajina, Ostatní státy (Mongolsko a Filipíny).

Činnost inspektorátu práce představil Ing. Miroslav Duchek, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj. V souvislosti s problematikou zaměstnávání cizinců pan Ing. Duchek informoval zaměstnavatele např. o tom, že se k nám někteří zahraniční pracovníci dostávají na základě falešných dokladů a na co vše si mají zaměstnavatelé dávat pozor. V případě, že Inspektorát tyto osoby odhalí, vede to k pokutám jak u agentury práce, tak i u tzv. uživatele, což je zaměstnavatel, který s agenturou uzavřel zprostředkovatelskou smlouvu.

Účastníky setkání také zajímali podmínky zaměstnávání cizinců,. Režim Ostatní státy (Filipíny a Mongolsko) vstoupil v platnost od května 2018 a zaměstnavatelé si mohou podat žádost z tohoto režimu o nízko a středně kvalifikované zaměstnance. Další se chystají, o všem vás bude KHK KK dále informovat.