Podnikatelská mise do Izraele

23.05.2023

Hospodářská komora ČR společně s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou pořádá doprovodnou podnikatelskou misi předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty Pekarové Adamové do Izraele.

Mise se uskuteční ve dnech 18. – 21.6.2023.

Mise, kterou povede viceprezident HK ČR Radek Jakubský, je primárně zaměřena na obranný průmysl, IT, kybernetickou bezpečnost, farmacii, zdravotnictví a lázeňství.

V programu samozřejmě počítáme se separátním setkáním paní předsedkyně s podnikatelskou delegací, podnikatelským fórem, B2B jednáními a jednáním podnikatelů se zástupci zastupitelských úřadů. Cesta se uskuteční leteckým vládním speciálem.

Uzávěrka přihlášek je do úterý 30.5.2023. Místa budou obsazována do naplnění přidělené kapacity.

Záloha na účastnický  poplatek  je ve výši 59.000,- Kč (2.511,- EUR) pro nečlena HK ČR, pro člena HK ČR, člena ČISOK nebo 10% sleva 53.100,- Kč (2.260,- EUR).

Účastnický poplatek za misi zahrnuje: ubytování, pronájem konferenčních prostor, podíl na místních transferech, cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR a ČISOK po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Bližší informace k akci:

Bc. Kristýna Mrázová
Projektová manažerka, Zahraniční odbor
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15  110 00 Praha 1
T: +420 266 721 354
mrazova@komora.cz  www.komora.cz