Podnikatelská mise do Japonska u příležitosti letní olympiády v Tokiu

31.07.2019

Jedinečnou podnikatelskou misi do Tokia v termínu 29.7. – 4.8. 2020 u příležitosti Letních olympijských her 2020 pořádá Hospodářská komora ČR.

Cílem mise je využít vysokou koncentraci lidí z různých odvětví na jednom místě pro bilaterální jednání, navázání nových obchodních kontaktů na pozadí největší a nejprestižnější sportovní události světa i roku 2020. Podnikatelská mise je uspořádaná ve spolupráci s Českým olympijským výborem a s Velvyslanectvím ČR v Tokiu.

Podnikatelská mise bude trvat 5 dní (7 dní včetně cesty komerční linkou). Cestu je nutné řešit s velkým předstihem vzhledem k náročnosti a unikátnosti celé akce a také s ohledem na velké množství návštěvníků.

S tím souvisí včasná rezervace letů, ubytování, zaplacení zálohy za tyto služby a případné zajištění dopravy výrobků k prezentaci.

V programu počítáme s návštěvou Zastupitelského úřadu ČR (ZÚ ČR) v Tokiu, který bude sloužit jako Český dům v rámci Olympiády, se vstupem do VIP prostoru Českého domu, uspořádáním podnikatelského setkání a networkingu mezi českými a japonskými firmami. Bude rovněž možnost navštívit vybraná sportoviště v rámci Her XXXII. Olympiády. V ceně za podnikatelskou misi je zahrnut vstup na atletiku. V jednání je také prezentace českých firem/výrobků japonským partnerům v prostorách ZÚ ČR (Českého domu). Účastníkům podnikatelské mise se také naskýtá možnost osobního setkání a diskuze s přítomnými českými ústavními činiteli a představiteli ZÚ ČR. Podrobnější program nyní intenzivně připravujeme a budeme jej upřesňovat v koordinaci se ZÚ ČR v Tokiu a Českým olympijským výborem.

Uzávěrka přihlášek je 9.8.2019.

Upozorňujeme, že kapacita je omezená!

Výše účastnického poplatku činí 6.293 EUR pro členy HK ČR a 6.992 EUR pro nečleny HK ČR. Cena zohledňuje nejexponovanější období v Tokiu a je v ní zahrnuta:

• zpáteční letenka komerční linkou
• ubytování se snídaní v hotelu po dobu mise
• místní transfery
• podíl na cateringu
• vstup do VIP zóny Českého domu
• návštěva vybraných atletických disciplín
• organizace firemních jednání
• služba pracovníků HK ČR po dobu mise
• organizační náklady spojené s přípravou mise

V případě Vašeho zájmu o vstupenky na další olympijské disciplíny (tenis, plavání, veslování, beach volejbal, volejbal, basketbal, 3×3 basketbal, divoká voda..aj.), které budou na programu v termínu podnikatelské mise, je možné zakoupení nad rámec nabízeného. Seznam vstupenek i cen Vám bude zaslán na základě Vašeho požadavku po závazném potvrzení Vaší účasti.

Bližší informace: 

Ing. Miroslav Veselka
projektový manažer

Zahraniční odbor
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 266 721 357
Veselka@komora.cz