Podnikatelská mise do Kanady

23.04.2019

Hospodářská komora ČR pořádá doprovodnou podnikatelskou misi předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Radka Vondráčka do Kanady v termínu 26. – 31. května 2019. Mise se uskuteční speciálním letadlem a podnikatelská delegace bude vedena viceprezidentem HK ČR Bořivojem Minářem.

Během mise bude zorganizováno Česko-kanadské podnikatelské fórum v Ottawě, Torrontu a Halifaxu. Podrobnější program se v tuto chvíli tvoří, v plánu jsou však společenská setkání za účasti předsedy PSP ČR, možná účast firem na vybraných jednáních předsedy PSP ČR, návštěva vybraných institucí, jednání v regionu Niagara, atd.

Dle informací od kanadské strany jsou perspektivní obory pro české firmy zejména: strojírenství, obranný průmysl, letecký průmysl, zdravotnictví, IT či zemědělství a potravinářství (pivovarnictví). Díky dohodě mezi EU a Kanadou (CETA) došlo např. k téměř úplnému odstranění cel a celních překážek, nalezení kompromisu ohledně pravidel původu, odstranění bariér obchodu a spolupráce v oblasti regulace ve vybraných sektorech, otevření trhu s veřejnými zakázkami a trhu služeb, posílení ochrany investorů a investic, atp. Kanadský trh je pro české firmy rovněž vstupním trhem na trh americký.

Záloha na účastnický poplatek činí 3.011- EUR (či po dohodě ekvivalent 76.780,- Kč), pro členy HK ČR je poplatek snížen na 2.737,- EUR (či po dohodě ekvivalent 69.800,-Kč).

Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, rganizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých firem společně s agenturou PP Agency. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelském setkání a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou. V tomto případě, prosím, kontaktujte přímo agenturu, která Vám sdělí podrobnější podmínky Vaší propagace: pí. Renata Rudlofová, rudlofova@ppagency.cz, tel: 221 406 652.

Uzávěrka přihlášek: 26.4.2019.

Bližší informace:

Bc. Kristýna Mrázová
Projektová manažerka, Zahraniční odbor
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15 • 110 00 Praha 1
T: +420 266 721 354
mrazova@komora.cz