Podnikatelská mise do Maďarska

23.09.2021

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zve k účasti na podnikatelské misi HK ČR do Maďarska, která se uskuteční v termínu 19. – 21. října 2021 a je zaměřena na zdravotnictví, farmaceutický průmysl, lázeňství a životní prostředí.

Podnikatelská mise je organizována ve spolupráci s národní Maďarskou obchodní a průmyslovou komorou a zastupitelským úřadem ČR v Budapešti.

V rámci podnikatelského fóra budou zorganizována B2B jednání s maďarskými partnery. Účastníci budou mít příležitost debaty se zástupci ZÚ ČR v Budapešti o současné ekonomické situaci v Maďarsku. Rovněž jednáme o návštěvě specializovaných výrobních podniků za dodržení platných proticovidových opatření.

Uzávěrka přihlášek: 1. října 2021.

Bližší informace: 

Ing. Ivana Javorová
projektový manažer / Project Manager

Zahraniční odbor / Foreign Department
Hospodářská komora České republiky / Czech Chamber of Commerce
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
T: +420 266 721 357 | F: +420 266 721 695
javorova@komora.cz