Podnikatelská mise do Norska

09.03.2022

Hospodářská komora ČR zve podnikatele na podnikatelskou misi HK ČR do Norska, která se uskuteční v termínu 5. – 7. dubna 2022.

Mise, kterou povede viceprezident HK ČR Radek Jakubský, je zaměřena především na obory dopravní infrastruktura a stavebnictví, nové technologie, energetiku, zdravotnictvím případně letecký průmysl.

Podnikatelská mise je organizována ve spolupráci se ZÚ ČR v Oslu a příslušenou obchodní komorou. V rámci podnikatelského fóra budou zorganizována B2B jednání s norskými partnery. Plánuje se také exkurze na některá pracoviště českých firem působících v Oslu, vše za dodržování platných protiepidemických opatření.

K podnikatelské misi se připojí rovněž náměstkyně Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Uzávěrka přihlášek: 18.3.2022. Místa budou obsazována do naplnění kapacity.

Bližší informace: 

Ing. Petr Talafús
zástupce ředitele

Zahraniční odbor
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 266 721 499 Mobil: +420 724 435 085
talafus@komora.cz