Podnikatelská mise doprovázející prezidenta republiky do Srbska

28.05.2019

Podnikatelská mise do Srbska doprovázející prezidenta republiky Miloše Zemana se uskuteční v termínu 10. – 12.9.2019.

Misi organizuje Hospodářská komora ČR z pověření Kanceláře prezidenta republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě a s Obchodní a průmyslovou komorou Srbska.

Podnikatelská mise je vedena prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým. Na misi, která se tentokrát uskuteční vojenským speciálním letadlem typu CASA, podnikatelé doprovodí prezidenta republiky při jeho oficiální návštěvě v Srbsku. V plánu je uspořádání Srbsko-českého podnikatelského fóra s bilaterálními jednáními mezi českými a srbskými firmami v Bělehradě. V rámci B2B mají účastníci jednání možnost navázat kontakt s novými srbskými partnery nebo rozvinout kontakt s těmi stávajícími. Součástí programu bude mj. diskuze s představiteli Zastupitelského úřadu ČR v Bělehradě o podnikání v Srbsku a společenský podnik na české Ambasádě za přítomnosti prezidenta republiky a oficiální delegace.

Srbská ekonomika pokračuje nadále na poměrně pozitivní růstové trajektorii. Předběžné výsledky signalizovaly růst HDP na konci roku 2018 na úrovni 4,3 %, což se řadilo mezi nejlepší hospodářské výsledky v Evropě. I další výhled je optimistický. Příležitosti pro český export skýtá zejména dopravní průmysl a infrastruktura, energetika, strojírenský průmysl a vodohospodářství nebo stavební průmysl.

Registrovat se můžete nejpozději do 7.6.2019.

Vzhledem k faktu, že podnikatelská delegace poletí tentokrát vojenským letounem CASA s omezenou kapacitou, doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Výše účastnického poplatku činí 1.283,-EUR (pro členy HK ČR) a 1.411,- EUR pro nečleny HK ČR.

Účastnický poplatek zahrnuje ubytování po dobu mise, podíl na místních transferech, podíl na pronájmu jednacích prostor, podíl na cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých firem společně s agenturou PP Agency. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelském setkání a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou. V tomto případě, prosím, kontaktujte přímo agenturu, která Vám sdělí podrobnější podmínky Vaší propagace: pí. Renata Rudlofová, rudlofova@ppagency.cz, tel: 221 406 652.

Bližší informace a přihlášky:

Ing. Miroslav Veselka
projektový manažer

Zahraniční odbor
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 266 721 357
Veselka@komora.cz