Podnikatelská mise HK ČR do Severní Makedonie

17.01.2022

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje zve zástupce firem k účasti na odložené podnikatelské misi HK ČR do Severní Makedonie, která se uskuteční v termínu 14.-16.3.2022. Mise, kterou povede viceprezident HK ČR Radek Jakubský, je zaměřena především na obory dopravní infrastruktura, obnovitelné energie, zemědělské technologie a potravinářství.

Podnikatelská mise je organizována ve spolupráci se Svazem makedonských obchodních komor a zastupitelským úřadem ČR ve Skopje. V rámci podnikatelského fóra budou zorganizována B2B jednání s makedonskými partnery. Plánuje se také návštěva volné ekonomické zóny a specializovaných výrobních podniků, vše za dodržování platných protiepidemických opatření. K podnikatelské misi se připojí rovněž náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Uzávěrka přihlášek je 31.1.2022. Místa budou obsazována do naplnění kapacity.

Účastnický poplatek za misi zahrnuje: ubytování, podíl na místních transferech, cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

V případě zájmu zajistí HK ČR letenku s odletem z Prahy.

Bližší informace:

Ing. Ivana Javorová
projektový manaľer / Project Manager

Zahraniční odbor / Foreign Department
Hospodářská komora České republiky / Czech Chamber of Commerce
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
T: +420 778 969 365 | F: +420 266 721 695
javorova@komora.cz