Podnikatelská mise na Západní Ukrajinu

14.10.2019

Slovensko-ukrajinská obchodní komora (SUOK) eviduje značný zájem slovenských a také českých podnikatelských subjektů vstoupit investičně či obchodně na teritorium Ukrajiny.

Po projednání tohoto zájmu na Ukrajinském velvyslanectví v Bratislavě, obchodním oddělením a průzkumu investičního potenciálu Západní Ukrajiny připravuje SUOK Podnikatelskou misi do Lvova jako oblasti s vysokým investičním potenciálem s tímto zaměřením:

  • Modernizace železniční přepravy Ukrajinských železnic.
  • Investiční záměr slovenských podnikatelů vytvořit joint-venture na výrobu elektrických lokomotiv, joint-venture pro výrobu a distribuci hydraulických zařízení a jejich součástí /např. tlakových hadic/.
  • Další investiční záměry, joint-venture či účast na výrobě zařízení pro elektrifikaci žel. tratí, rozvodných sítí a osvětlovacích stožárů atd…

Návrh programu v termínu 19.11. – 22.11.2019:

19.11. sraz účastníků mise v Michalovcích v hotelu Mousson (do 19,00 hod).
20.11. příjezd do Lvova (do 12,00 hod). a přijetí na Reg. podnik. radě Lvovské oblasti při KMU, jednání s partnery B2B…..
21.11. přijetí na Gen. řed. Záp. Ukr. žel. Lvov a prezentace včetně pracovního jednání
22.11. návštěva výrobních provozů a závodů vybraných pro joint-venture
23.11. návrat na Slovensko

Předpokládané náklady /doprava vlastní/:
člen SUOK 700,- eur, nečlen 1200,- eur, výlohy na prezentaci a servis cca 250,- eur, ubytování hotel cca 4x 60,- eur.

Po upřesnění účastníků mise a partnerů k jednání budou vydané organizační pokyny do 30.10.2019

Informace a dotazy: Petříček Miroslav, manažer SUOK pro Českou republiku, Tel.: 724862797 , E-mail: piic@email.cz.