Podnikatelská mise s místopředsedou vlády do Bulharska

29.06.2021

Hospodářská komora ČR zve podnikatele a zástupce firem k účasti na podnikatelské misi doprovázející místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy pana Karla Havlíčka do Bulharska ve dnech 8. – 9. července 2021.

Cesta se koná z pověření prezidenta republiky a jejím cílem je česká účast na summitu prezidentů zemí Iniciativy tří moří (Three Seas Initiative) a podnikatelského fóra. Uskuteční se vládním speciálním letadlem, podnikatelskou delegaci povede viceprezident HK ČR pan Radek Jakubský.

Během cesty s místopředsedou vlády je plánována účast podnikatelů na vybraných panelech akce Three Seas Summit and Business Forum v Sofii, které se budou věnovat tématům transport, inovace, energetika a digitalizace, dále se předpokládá setkání s vedením Zastupitelského úřadu ČR v Bulharsku, brífink o aktuálních příležitostech na bulharském trhu a také uskutečnění bilaterálních schůzek s potenciálními partnery nejen z Bulharska, ale i dalších evropských zemí v sekci B2B (organizuje Bulharská obchodní a průmyslová komora). Počítáme také se společenskou akcí na Zastupitelském úřadě ČR a plánujeme separátní setkání českých účastníků s místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem.

Záloha na účastnický poplatek činí 623,- EUR (15.900 Kč), pro členy HK ČR je poplatek snížen na 561,- EUR (14.310 Kč). Účastnický poplatek zahrnuje: ubytování se snídaní, podíl na místních transferech, podíl na pronájmu prostor, podíl na cateringu, asistenci pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Při vstupu do Bulharska nově nemusí čeští občané předkládat potvrzení o bezinfekčnosti, totéž platí při návratu do České republiky.

Uzávěrka přihlášek: 1. 7. 2021.

Omlouváme se krátký termín pro přihlášení, o české účasti a doprovodné podnikatelské misi bylo rozhodnuto teprve v posledních dnech.

Bližší informace:

PhDr. Jiří Hansl
ředitel / Director

Zahraniční odbor / Foreign Department
Hospodářská komora České republiky / Czech Chamber of Commerce
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
T: +420 266 721 503 | F: +420 266 721 695
hansl@komora.cz