Podnikatelská mise s předsedou vlády na Ukrajinu

16.10.2019

Hospodářská komora ČR zve zástupce českých firem na podnikatelskou misi doprovázející předsedu vlády ČR Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu ČR Karla Havlíčka v termínu 18.-19.11.2019 na Ukrajinu (Kyjev).

Podnikatelská mise je vedena prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem Dlouhým. Na misi podnikatelé doprovodí předsedu vlády ČR při jeho oficiální návštěvě Ukrajiny (Kyjeva). V plánu je uspořádání Ukrajinsko-českého podnikatelského fóra s bilaterálními jednáními mezi českými a ukrajinskými firmami v Kyjevě. V rámci B2B mají účastníci jednání možnost navázat kontakt s novými ukrajinskými partnery nebo rozvinout kontakt s těmi stávajícími. V jednání je setkání firem s předsedou vlády ČR a ministrem průmyslu a obchodu ČR. Součástí programu bude mj. i diskuze s představiteli Zastupitelského úřadu ČR v Kyjevě o podnikání na Ukrajině a v jednání je mj. společenský podnik na české ambasádě za přítomnosti předsedy vlády ČR, ministra průmyslu a obchodu ČR a oficiální delegace.

Ukrajina představuje 20. nejvýznamnějšího zahraničně – obchodního partnera ČR. K podpoře rozvoje bilaterální hospodářské spolupráce byla v roce 2017 obnovena činnost Česko-ukrajinské mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (MVK). Další ze zasedání této komise by se mělo uskutečnit právě během cesty premiéra a ministra průmyslu a obchodu do Kyjeva. Na tomto zasedání budou hrát aktivní roli i vybrané firmy z podnikatelské delegace. Příležitosti pro český export na Ukrajinu se skýtá zejména v oblasti civilního leteckého průmyslu, dopravním průmyslu a infrastruktuře, energetice, vodohospodářství, obranném průmyslu či strojírenství.

Uzávěrka přihlášek: 25.10.2019. Vzhledem k omezené kapacitě Vám doporučujeme se přihlásit co nejdříve.

Výše účastnického poplatku činí 695,- EUR (pro členy HK ČR) a 773,- EUR pro nečleny HK ČR. Účastnický poplatek zahrnuje ubytování po dobu mise, podíl na místních transferech, podíl na pronájmu jednacích prostor, podíl na cateringu, organizace firemních jednání, službu pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých firem společně s agenturou PP Agency. Každá účastnická firma bude mít základní zápis v katalogu zdarma. Ten se bude distribuovat partnerům na podnikatelském setkání a mohou zde inzerovat i firmy, které se mise účastnit nebudou. V tomto případě, prosím, kontaktujte přímo agenturu, která Vám sdělí podrobnější podmínky Vaší propagace: pí. Renata Rudlofová, rudlofova@ppagency.cz, tel: 221 406 652.

Bližší informace a přihlášky:

Ing. Miroslav Veselka
projektový manažer

Zahraniční odbor
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 266 721 357
Veselka@komora.cz