Podnikatelské mise do Kanady a Mongolska

24.08.2022

V září a říjnu pořádá Hospodářská komora ČR dvě podnikatelské mise. Cílem první mise je Kanada. Ve druhém případě se jedná o destinaci asijskou – Mongolsko.

Kanada

Podnikatelskou misi doprovázející ministra dopravy Martina Kupku do Kanady v termínu 25. – 29. září 2022 organizuje Hospodářská komora ČR ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR v Ottavě. Tato doprovodná podnikatelská mise, kterou povede viceprezident HK ČR Radek Jakubský, se uskuteční speciálním letadlem a v rámci jejího programu bude organizován podnikatelský kulatý stůl v Ottavě a podnikatelské fórum v Montrealu. Plánováno je rovněž setkání podnikatelské delegace s ministrem dopravy, zástupci velvyslanectví ČR a členy oficiální delegace a večerní společenská akce.

Mise je primárně určena pro obory civilní letectví, kosmické aktivity, udržitelný rozvoj včetně nových a inovativních technologií, infrastruktura, dopravní toky, smart cities a digitalizace.

Uzávěrka přihlášek: 5.9.2022. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Záloha na účastnický poplatek za misi zahrnuje: ubytování, podíl na místních transferech, podíl na cateringu, organizace podnikatelských akcí, asistenci pracovníků HK ČR po dobu mise a organizační náklady spojené s přípravou mise.

Bližší informace:

Ing. Ivana Javorová
projektový manažer / Project Manager

Zahraniční odbor / Foreign Department
Hospodářská komora České republiky / Czech Chamber of Commerce
Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
T: +420 266 721 357 | M: +420 778 969 365
javorova@komora.cz

 

Mongolsko

Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Česko-mongolskou smíšenou obchodní komorou a Zastupitelským úřadem ČR v Ulánbátaru organizuje podnikatelskou misi do Mongolska v termínu 10. – 16. 10. 2022.

Mise se uskuteční při příležitosti zahájení veletrhu Expo Mongolia. Na programu bude rovněž podnikatelské setkání v Ulánbátaru, organizované ve spolupráci s Mongolskou hospodářskou komorou, a návštěva provincie Chenti za účelem podnikatelského setkání s tamními firmami. Provincie Chenti je významná turistická oblast, kde se narodil samotný Čingischán, a místní samospráva se snaží přilákat investory ze sektoru potravinářství, zemědělství, zpracování masa, mléka a kůže.

Mongolská strana má zájem o setkání s českými partnery především z těchto oborů: energetika, důlní technologie, stavebnictví, dopravní infrastruktura, zemědělské technologie, potravinářství a potravinářské technologie včetně výroby minipivovarů, letecký průmysl, výstavba letišť. Dále je zájem o měřící a radarové systémy pro městskou dopravu, stanice technické kontroly a systémy evidence motorových vozidel.

Vedoucím podnikatelské delegace bude Viceprezident HK ČR Radek Jakubský. Předpokládáme účast zástupce MPO, případně MZV.

Uzávěrka přihlášek: 7.9.2022. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme přihlásit se co nejdříve.

Kvůli vízové povinnosti v Mongolsku bude třeba následně dodat pas účastníka a 2 pasové fotografie fyzicky na HK ČR, instrukce zašleme po vyjasnění s ambasádou.

Záloha na účastnický poplatek činí 3.160,- EUR ,- / 79.000,- Kč (členové HK ČR mají slevu 10 %) a zahrnuje zajištění mongolského víza, ubytování se snídaní v centru Ulánbátaru, podíl na místních transferech, pronájmy jednacích prostor, organizace firemních jednání, organizační náklady spojené s přípravou mise a služby pracovníků HK ČR po dobu mise.

Cena letenky linkovým letem se v současné době pohybuje v částce Kč 45.000,- s přestupem v Istanbulu. Jednáme o skupinové letence, kde bychom získali skupinovou slevu. Nicméně letecká obslužnost Mongolska je v současné době omezená, takže cena letenky se neustále pohybuje, proto je velmi obtížené cenu letenky garantovat.

Bližší informace:

Ing. Petr Talafús
zástupce ředitele

Zahraniční odbor
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 266 721 499 Mobil: +420 724 435 085
talafus@komora.cz