Podpis smluv o vzájemné spolupráci německé IHK Chemnitz s českými hospodářskými komorami

30.03.2021

Společné pracovní plány aktivit pro přeshraniční spolupráci podepsal 29. března hlavní jednatel Obchodní – průmyslové komory Chemnitz (IHK Chemnitz) Hans-Joachim Wunderlich na straně německé a ředitelka OHK Chomutov Ivana Košanová, ředitelka OHK Most Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Ústí nad Lavem Arlena Nikoličová a ředitel KHKKK Cheb Stanislav Kříž na straně české.

Čtyři základní svobody EU značnou měrou přispěly k možnostem společného rozvoje přeshraničního hospodářského prostoru a zajištění stoupajícího potenciálu sousedních příhraničních regionů.

V období pandemie COVID došlo k omezení pohybu pracovních sil a snížení možností poskytování služeb. Podpisem plánu společných aktivit se tak hospodářské komory zasazují o podporu růstu i činnosti podnikatelů i jejich zaměstnanců právě v příhraničním regionu s cílem odstranění pomyslných hraničních závor.